Ukas leder: Uteområdet ved Birkeland skole

Kommunestyret har vedtatt å ruste opp uteområdet ved Birkeland skole med blant annet ballbinge og kunstgressbane på nedsiden av skolen.

Til tross for at administrasjonen hadde funnet økonomisk inndekning, valgte politikerne å droppe opplegg til vannbåren varme under banene og omlegging av gang- og sykkelveien som skiller banene fra resten av skoleområdet. Det er synd, men forståelig med tanke på den økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i.

Redaktør Bjørn Vidar LieVannbåren varme kan ses på som en luksus man ikke kan unne seg når skolene ikke har råd til spesialundervisning, pc’er eller leie av buss til undervisningsopplegg utenfor skolen. Samtidig ville nyttiggjørelsen av overskuddsvarmen i anlegget som skal varme opp barneskolen, bidratt til å holde kunstgressbanene snø- og isfrie og aktiviteten oppe vinteren igjennom når værgudene ikke var for strenge.

Omleggingen av gang- og sykkelveien handler om sikkerhet, om å unngå kollisjoner og konflikter mellom kryssende skolebarn, barnehager på tur og andre gående og syklende. Det har vært et sterkt ønske fra skolens side å få lagt gang- og sykkeltrafikken utenom skolens lekeområde. Det er synd at ønsket ikke blir oppfylt.

Det viktigste er imidlertid at ballbingen og kunstgressbanen endelig kommer på plass og at området i sin helhet får en ansiktsløftning. Inntil for få år siden var uteområdet ved Birkeland skole en skandale, der grus og sliten asfalt dominerte, og der nærmere 400 elever delte på fire runser.

Samtidig som kommunestyret vedtok nytt bygg for mellomtrinnet og renovering av den gamle bygningsmassen, fikk Høyre flertall for sitt forslag om at skolens uteområde skulle renoveres ferdig, nærmest koste hva det koste ville.

Siden er området på østsiden av skolen rustet opp med ny hinderløype og gapahuk. Hvis man lukker øynene for selve skolegården, som fortsatt er et trist syn, noen ekstra runser til tross, innbyr i dag området på denne siden av skolen til lek og aktivitet.

På nedsiden av skolen, derimot, skriker opprustingsbehovet imot en. Dersom kommunestyret hadde fulgt Fremskrittspartiets forslag og lagt hele prosjektet på is, kunne det fort blitt oppfattet som et svik mot skoleelever, skoleansatte og foreldre.