Sykkelfelt framfor gang- og sykkelveg

IVRIG SYKLIST: I tillegg til å være pensjonert politimann med seks års fartstid i UP er Ragnar Høygilt en ivrig syklist, med blant annet over 30 års deltakelse i turrittet Birkenesrunden bak seg. Nå tar han til orde for å anlegge sykkelfelt framfor gang- og sykkelvei mellom Birkeland og Lillesand. (Arkivfoto)

IVRIG SYKLIST: I tillegg til å være pensjonert politimann med seks års fartstid i UP er Ragnar Høygilt en ivrig syklist, med blant annet over 30 års deltakelse i turrittet Birkenesrunden bak seg. Nå tar han til orde for å anlegge sykkelfelt framfor gang- og sykkelvei mellom Birkeland og Lillesand. (Arkivfoto)

IVRIG SYKLIST: I tillegg til å være pensjonert politimann med seks års fartstid i UP er Ragnar Høygilt en ivrig syklist, med blant annet over 30 års deltakelse i turrittet Birkenesrunden bak seg. Nå tar han til orde for å anlegge sykkelfelt framfor gang- og sykkelvei mellom Birkeland og Lillesand. (Arkivfoto)

SAMFERDSEL. En ”sykkelmeter” på hver side av veien er en mye bedre løsning for alle trafikanter enn full gang- og sykkelvei. Det vil også gi mest vei for pengene, mener Ragnar Høygilt.

I et høringsinnspill til reguleringsplanen for den planlagte gang- og sykkelveien til 100 millioner kroner mellom Birkeland og Lillesand peker den pensjonerte politimannen på en rekke fordeler ved å anlegge sykkelfelt i stedet for gang- og sykkelvei på den snaut ti kilometer lange strekningen.

Er selv blitt påkjørt

Ved å utvide veitraseen med en ”sykkelmeter” på hver side vil man få en enhetlig sykkeltrasé på hele strekningen, hevder Høygilt, som selv har trafikkert den aktuelle strekningen på to hjul i mer enn 40 år som både mosjonist og jobbsyklist, sommer som vinter. Han har også opplevd å bli påkjørt av bil på den aktuelle strekningen, noe han tror ikke ville skjedd dersom han hadde hatt en meters sykkelfelt å bevege seg på.
Ved å anlegge sykkelfelt i en god meters bredde på hver side av veien vil man beslaglegge mindre areal enn normen for gang- og sykkelveier, det vil ikke kreve noe ekstra vedlikehold, og dessuten vil sykkelfeltet bli brøytet når veien brøytes, noe man kan spare penger på. Tillater ikke dagens regler at det anlegges sykkelfelt, bør man se på reglene. Kanskje kan strekningen Birkeland-Lillesand bli et prøveprosjekt i så måte, foreslår Høygilt.

Les mer i onsdagens papiravis!