Ordførertreff i Barcelona

– Det er viktig for meg som ordfører å være med på den arenaen. Hvis jeg ikke er med, mister jeg også den muligheten til å påvirke, sier ordfører Arild Windsland om studieturen til Barcelona. (Arkivfoto)

– Det er viktig for meg som ordfører å være med på den arenaen. Hvis jeg ikke er med, mister jeg også den muligheten til å påvirke, sier ordfører Arild Windsland om studieturen til Barcelona. (Arkivfoto)

– Det er viktig for meg som ordfører å være med på den arenaen. Hvis jeg ikke er med, mister jeg også den muligheten til å påvirke, sier ordfører Arild Windsland om studieturen til Barcelona. (Arkivfoto)

KOMMUNALT. Sammen med 20 andre ordførere på Agder og fylkesordførerne i begge fylker reiser ordfører Arild Windsland på en tre dagers studietur til Barcelona denne uka. Studieturen er i regi av Kommunenes Sentralforbund, og koster nærmere 8 000 kroner per deltaker.

Birkenesordføreren velger likevel å prioritere turen.
– Jeg er veldig nøye på reiseutgiftene, og det er mange ting jeg ikke reiser på. Jeg ser at det å legge reisen til Barcelona kan gi feil signaler, men dette er det KS som styrer, sier Windsland, og legger til at seminaret for hans del kunne vært holdt hvor som helst.
På programmet står blant annet et fem kvarters foredrag om spansk/katalansk lokalpolitikk og samfunnsmessige utfordringer av professor Enric Castellà fra Universitet i Barcelona. Ellers vil de øvrige faglige innslagene dreie seg om interne drøftinger av ordførerrollen og forholdet til ulike typer media. Også roller, posisjoner og prioriteringer som politisk leder i en region blir samtaletema.
– Det er viktig for meg som ordfører å være med på den arenaen. Hvis jeg ikke er med, mister jeg også den muligheten til å påvirke, sier Arild Windsland.
Ordføreren presiserer at dette absolutt ikke er noen ferie – det er fullt program alle dagene.