Ny giv for ”Krusedull”

Koret på scenen”OPPVARMINGSBAND”: Vårens kruseduller i aksjon som ”oppvarmingsband” for Odd Nordstoga og Ingebjørg Bratland i kulturarenaen på Valstrand. Nå blir det nysatsing på folkesanggruppa.

Koret på scenen

”OPPVARMINGSBAND”: Vårens kruseduller i aksjon som ”oppvarmingsband” for Odd Nordstoga og Ingebjørg Bratland i kulturarenaen på Valstrand. Nå blir det nysatsing på folkesanggruppa.

KULTUR/SKOLE. Kulturskolens sangtilbud i folkemusikk – ”Krusedull” – starter opp igjen med ny giv i høst. Tilbudet skal nå knyttes nærmere til skolen, og blir et tilbud for 2. til 6. klasse på Birkeland skole, med undervisning rett etter skoletid på tirsdager.
– Spesielt i år er også at vi satser på å lage en stor forestilling i kulturarenaen på Valstrand. Forestillingen blir i samme gate som den vi hadde første året vi hadde Krusedull, det vil si en forestilling der Krusedull står i sentrum sammen med Spelemannslaget Strøge’ og andre dyktige aktører, opplyser rektor for Kulturskolen i Birkenes og Lillesand, Jo Eskild. Det er fortsatt Birkenes’ egen folkemusikkapasitet, Gunhild Tømmerås, som har hovedansvaret for tilbudet, mens rektoren selv skal ta seg av pianoakkompagnementet.
– Vi har et sterkt ønske om å lage et fint folkemusikkprosjekt igjen. Vi hadde det jo fryktelig moro det første året, da vi hadde den store konserten sammen med spelemannslaget. Nå er det på tide å løfte fram folkemusikken igjen i litt større sammenheng, og når vi har en sånn kapasitet som Gunhild, må vi jo benytte oss av den, sier Eskild, som også håper å få litt drahjelp av tidligere kruseduller.
Mens deltakerne tidligere måtte betale en kursavgift, vil tilbudet nå være gratis, da det blir en del av ”Kulturskoletimen”, som er årets statlige satsing for å få til et bredere kulturskoletilbud.
– Kulturskoletimen skal være et tilbud til elevene i småskolen. Der prøver vi å lage tilbud knytta til SFO, der elevene får møte ulike kulturskoleaktiviteter, forteller Jo Eskild.