Vellykka valgdebatt

DEBATTANTENE: Freddy de Ruiter (Ap) (f.v.), Issifou Koanda (SV), Svein Harberg (H), Hans Antonsen (V), Ingebjørg Godskesen (FrP), Kåre Gunnar Fløystad (Sp) og Ove Gundersen (KrF) ble grundig grillet av debattleder Jon P. Knudsen (t.h.).

Debattlederen var briljant, debattantene eksemplariske og bygdefolket hjertelig og tallrikt tilstede. Men om noen av dem ble overbevist, se det er et annet spørsmål.

DEBATTANTENE: Freddy de Ruiter (Ap) (f.v.), Issifou Koanda (SV), Svein Harberg (H), Hans Antonsen (V), Ingebjørg Godskesen (FrP), Kåre Gunnar Fløystad (Sp) og Ove Gundersen (KrF) ble grundig grillet av debattleder Jon P. Knudsen (t.h.).

DEBATTANTENE: Freddy de Ruiter (Ap) (f.v.), Issifou Koanda (SV), Svein Harberg (H), Hans Antonsen (V), Ingebjørg Godskesen (FrP), Kåre Gunnar Fløystad (Sp) og Ove Gundersen (KrF) ble grundig grillet av debattleder Jon P. Knudsen (t.h.).


STORTINGSVALGET 2013. – Interessant debatt. Lett tone, humørfylt, lite munnhoggeri, god debattledelse, løst og ledig, oppsummerte Nils Kristen Haabesland, som hadde benket seg på andre rad sammen med Halvard Colbjørnsen og Kristen Hørte. De var skjønt enige om at debattleder Jon P. Knudsen hadde gjort den beste jobben av samtlige som holdt i en mikrofon denne kvelden, men mente stortingskandidatene også hadde fått fram sine respektive partiers politikk på en forståelig måte. Men ingen av dem hadde skiftet parti i løpet av kvelden.
– Ånei, det er ikke så lett, smilte Kristen Hørte før han forsvant ut av møtesalen.

Populær tradisjon

Med Birkenes KrF som primus motor har de politiske lokallagene i Birkenes gjort det til tradisjon å avholde en valgdebatt i forkant av stortings- og kommunevalgene. Det setter bygdefolket tydelig pris på, for da tidligere politisk redaktør i Fævennen, nå forsker ved UiA, Jon P. Knudsen, kalte stortingskandidatene til kamp, var det ikke mange ledige setene igjen i gymsalen på Folkehøgskolen Sørlandet. Med unntak av KrF, som måtte erstatte en Kjell Ingolf Robstad på hasteoppdrag i NRK med fylkesleder Ove Gundersen, stilte alle partiene med sine førstekandidater. De ble grundig testet på temaer som kommunesammenslåing, kommuneøkonomi, verdier, arealplanlegging og vindkraftutbygging av en debattleder som tydeligvis hadde gjort hjemmeleksa si.

– Fylkeskommunen skal bort

Ikke uventet kom kommunestruktur til å få en sentral rolle. Da Knudsen brakte på bane spørsmålet om vi kan forvente oss en betydelig kommunereform i den kommende perioden dersom det blir regjeringsskifte, ble det fart i debatten.
– At det vil bli tema er ganske sikkert, særlig med de uttalelsene Høyre er kommet med, mente KrFs Ove Gundersen.
– Men vi vil at det skal bygge på frivillighet, selv om vi i enkelte tilfeller kan åpne for tvang, la han til.
– Hva kommer Høyre til å gjøre, Harberg?
– Dette angår alle kommuner, og Høyre har vært tydelige på at vi er nødt til å ha en prosess der vi finner ut hvilke oppgaver kommunene skal ha framover. Vi er tydelige på at fylkeskommunen skal bort som forvaltningsnivå. Det betyr at vi skal fordele oppgaver ned til den enkelte kommune, og når vi har det på plass, skal vi oppfordre kommunene til å finne sammen for å kunne utføre de oppgavene de får. Da må vi ha sterke kommuner, som kan takle utfordringene med barnevern, som kan takle utfordringene de har allerede nå med samhandlingsreformen, som kan ha sterke kompetansemiljøer, og ikke minst at vi får mindre av store samarbeidskonstellasjoner som er med på å gi demokratisk underskudd, svarte stortingsrepresentant Svein Harberg.
– Skal dette skje i neste periode, ville Knudsen vite.
– Å fjerne fylkeskommunen krever en lovendring. Det må skje over to storting, så det tar tid. Det som er viktig er å få på plass klare forutsetninger for hvordan oppgavene skal fordeles. Vi mener mest mulig skal ned til kommunene, så er det noe overordnet som staten skal ha, svarte Harberg.

– Må tenke større kommuner

Venstres Hans Antonsen påpekte at det ikke har vært en ordentlig kommunereform i Norge siden slutten av 1950-tallet.
– Da hadde vi 750 kommuner, nå har vi 428. Samfunnet har endra seg enormt. Kommunene har vokst så vanvittig mye, det har vært en enorm utbygging av kommunene som velferdsorganisatorer. Da føler jeg som ordfører i Agders tredje største kommune at vi er for små i mange sammenhenger, ikke minst på det å ha høy nok kompetanse og god nok kvalitet på tjenestene våre, så vi må en tenke større kommuner. Det som er viktig nå er at kommunene får tid på seg til å se om det er andre kommuner de kan tenke seg å samarbeide med, så må Stortinget til syvende og sist tegne opp kommunekartet. Vi snakker mye om levekår på Sørlandet. Vilkårene for levekår legges i kommunene, da må vi ha sterke kommuner som kan yte gode tjenester, understreket grimstadordføreren.
– Min erfaring er at de som bor i små kommuner har det veldig bra, de har et godt liv. Hvorfor skal man slå små kommuner sammen da, undret SVs Issifou Koanda.

Klargjøring fra Ap

På spørsmål fra Jon P. Knudsen om Arbeiderpartiet vil støtte Høyre i en kommunereform var Freddy de Ruiter klinkende klar.
– Definitivt ikke. Vi har klargjort det som står i vårt program og er helt tydelige på at vi ikke kommer til å tvinge noen kommuner til å slå seg sammen. Det er befolkningen i den enkelte kommune som skal få bestemme om kommunen skal overleve eller slå seg sammen med en nabokommune. Det skal være frivillighet og baseres på folkeavstemninger eller lignende. Jeg ser ikke noe behov for tvangssammenslåinger av kommuner i neste periode, MEN det er klart at Høyre og FrP som vil fjerne fylkeskommunen, de har ikke noe valg, de må bare sette i gang og få slått sammen kommuner, og det føler jeg meg overbevist om at de kommer til å gjøre etter å ha hørt Erna Solberg og Siv Jensen. Jeg ser at Arild Windsland kjemper som bare det for Birkenes. Det kommer ikke til å hjelpe noe som helst. Du kommer dessverre til å bli overkjørt av dine partifeller, og det minste som kommer til å skje her er at du kommer til å bli spist av Arne Thomassen. At Birkenes kommer til å bli spist av Lillesand, det føler jeg meg overbevist om, og det er jeg villig til å vedde mye penger på, fastslo de Ruiter.
Da ba ordfører Arild Windsland, som satt i salen, om ordet.
– Jeg står bak Høyres programformulering, for all del, men jeg jobber ut fra det mandatet jeg fikk av velgerne ved det forrige valget. Jeg aksepterer at det sitter noen over oss og bestemmer, men det som er viktig for meg er tjenestetilbudet til innbyggerne, det er mitt ansvar å sikre at de får det tjenestetilbudet de trenger.

– Urovekkende

Senterpartiets Kåre Gunnar Fløystad forsikret debattlederen om at han slett ikke følte seg beroliget av det han hørte.
– Jeg synes det er ganske urovekkende når vi for første gang har en samla opposisjon i Stortinget som går inn for tvang og at Stortinget skal bestemme. Erna Solberg har sagt ”ingen kommuner under 5000 innbyggere”. Hun har riktignok freda Lillesand, men det spørs om Birkenes klarer å lage nok unger før de rekker å sette i gang. Når FrP går ut og sier at vi ikke skal ha noen kommuner under 5000 innbyggere, så sier de akkurat det samme. Jeg synes diskusjonen er helt feil. Først må vi diskutere hvilke oppgaver kommunene skal ha, så må det bli opp til innbyggerne å vurdere om kommunene er rigga til å løse de oppgavene de får. Jeg synes ikke det finnes noen fasit som sier hvor små kommuner kan være. Hvis vi ser litt utover i Europa ser vi at Norge ikke har spesielt små kommuner, verken når det gjelder folketall eller areal. Snittet i Europa er 5.000 innbyggere, i Norge er det 11.000. Da blir dette en oppkonstruert konstruksjon, mente Fløystad og høstet applaus fra salen.

Frykt?

Jon P. Knudsen syntes fortsatt ikke han hadde fått svar på hvordan kommunestrukturen vil bli med en borgerlig regjering.
– Er det frykt for å si hvor man skal, undret han
– Det er frykt som er stikkordet, mente Hans Antonsen.
– Sånn er det gått med Norge, at valgkampen i verdens rikeste land handler om å fortelle hvor skremmende konsekvensene kommer til å bli av det de andre skal gjøre. På 1960-tallet våget de å endre kommunestrukturen. De lagde nye demokratier og systemer som fungerte fordi de var nødt, de hadde ikke råd til annet. Dette er den regionen i Norge med de kanskje største levekårsutfordringene, og så sitter men her og velter seg i sin egen selvtilfredshet mens man skremmer med hva som vil skje hvis man endrer på dette. Den politikken som Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremmer her, det er luksuskonservatisme, hevdet Venstre-kandidaten.
Det fikk Kåre Gunnar Fløystad til å tenne.
– Jeg spiller ikke på frykt, jeg bygger dette på fakta. Jeg synes det er frekt og utidig å blande inn levekår. Den kommunen i Aust-Agder som sliter mest med levekårene, det er Arendal, og det er så vidt jeg veit ikke en spesielt liten kommune, så her finner man på argumenter fordi man mangler fakta, kontret han til ny applaus fra salen.

Litt humor også

Debatten var ikke uten humor. På spørsmål om hva som må skje med kommunene dersom partiet får oppfylt ønsket om å fjerne fylkeskommunen, svarte FrPs Ingebjørg Godskesen.
– Da må vi bygge robuste kommuner, men vi har i vårt program at vi vil gjøre det frivillig.
– Men sier ikke både du og de Ruiter da som de sa i Danmark at ”Nå må du finne en partner, eller så har vi en pistol i lommen”, spurte ”grillmaster” Knudsen til latter fra salen. Han lot også publikum slippe til med både spørsmål om kommentarer underveis. Odd Inge Haugen fikk applaus for å påpeke at det ikke er det minste rart at Agder-benken sliter med manglende gjennomslag på Stortinget når de ikke klarer å bli enige seg imellom engang. Enda større applaus fikk Wiggo Svendsen for sitt brennende innlegg mot vindkraftutbygging på birkenesheia.

Fornøyd initiativtaker

Det var en fornøyd varaordfører som ryddet stoler etter endt debattmøte.
– Kjempegodt frammøte og veldig god debattledelse, preget av kunnskap. Debattantene var også saklige, flinke og greie. Det er viktig for folk å få se ansiktene til kandidatene i tillegg til å høre hva de står for politisk, så dette håper vi kan fortsette som en tradisjon, slik at de som kommer på Tinget kjenner kommunen og utfordringene her, sa Arild Espegren.

GODT OPPMØTE: – Det som er hyggelig med å være på et politisk møte på bygda er at det kommer dobbelt så mange som i byen, sa debattleder Jon P. Knudsen. Blant de som innfant seg i gymsalen på Folkehøgskolen onsdag kveld var Halvard Colbjørnsen (fra venstre på andre rad), Nils Kristen Haabesland og Kristen Hørte.

GODT OPPMØTE: – Det som er hyggelig med å være på et politisk møte på bygda er at det kommer dobbelt så mange som i byen, sa debattleder Jon P. Knudsen. Blant de som innfant seg i gymsalen på Folkehøgskolen onsdag kveld var Halvard Colbjørnsen (fra venstre på andre rad), Nils Kristen Haabesland og Kristen Hørte.

FLAGGET VINDMØLLEMOTSTANDEN: Wiggo Svendsen (t.v.) i ”Motvind – Folkeaksjonen mot vindmøller i Birkenes” lot ikke sjansen gå fra seg til å formidle hva han mener om planene om en storstilt vindkraftutbygging i Birkenes. Debattleder Jon P. Knudsen til høyre.

FLAGGET VINDMØLLEMOTSTANDEN: Wiggo Svendsen (t.v.) i ”Motvind – Folkeaksjonen mot vindmøller i Birkenes” lot ikke sjansen gå fra seg til å formidle hva han mener om planene om en storstilt vindkraftutbygging i Birkenes. Debattleder Jon P. Knudsen til høyre.