– Her blir det nytt gulv!

ENDELIG: Etter 26 år med hard bruk er behovet for nytt gulv i Birkeneshallen absolutt til stede. – Men i år kommer nytt gulv på plass her, lover kulturleder Wenche Flaa Eieland og bygg- og eiendomssjef Vidar Syvertsen i Birkenes kommune. Med spillemidler er prosjektet kostnadsberegnet til drøyt 1,3 millioner kroner.

ENDELIG: Etter 26 år med hard bruk er behovet for nytt gulv i Birkeneshallen absolutt til stede. – Men i år kommer nytt gulv på plass her, lover kulturleder Wenche Flaa Eieland og bygg- og eiendomssjef Vidar Syvertsen i Birkenes kommune. Med spillemidler er prosjektet kostnadsberegnet til drøyt 1,3 millioner kroner.

ENDELIG: Etter 26 år med hard bruk er behovet for nytt gulv i Birkeneshallen absolutt til stede. – Men i år kommer nytt gulv på plass her, lover kulturleder Wenche Flaa Eieland og bygg- og eiendomssjef Vidar Syvertsen i Birkenes kommune. Med spillemidler er prosjektet kostnadsberegnet til drøyt 1,3 millioner kroner.

KULTUR/IDRETT. 8 søknader om spillemidler er nettopp sendt av gårde til Aust-Agder Fylkeskommune. Går det som kulturleder Wenche Flaa Eieland håper, blir det etablert idrett- og friluftsanlegg for mer enn ti millioner kroner i løpet av de nærmeste årene. Og endelig skal det bli nytt golv i Birkeneshallen, hele bygdas storstue.
Med aktiviteter dagen lang og små og store arrangementer med jevne mellomrom, er det ikke rart at golvbelegget i hallen etter 26 år bærer preg av slitasje. Huller, sprekker og midlertidige reparasjoner med gaffateip dukker opp med jevne mellomrom når vi tar en runde.
– Nytt gulv har vært på ønskelista i en god del år, nå, forteller kulturlederen, som fikk utarbeidet en tilstandsrapport for to år siden.
Den bekreftet at det gamle golvet hadde gjort nytten og var klart for utskiftning.
– Vi kommer nok til å gjøre en vurdering av parkett kontra belegg, sier bygg- og eiendomssjef Vidar Syvertsen, som samarbeider med Wenche når spillemiddelprosjekter involverer kommunale bygg.
Syvertsen tror dagens belegg er av en helt annen klasse enn det gamle, men antar at egenskapene til parkett gjør at en del brukere foretrekker det.
– Men dette har også med kostnad og vedlikehold å gjøre, så vi får se, legger han til.
Arbeidene håper de å få gjennomført i 2013, helst i løpet av sommerferien, når hallen er lite brukt. Kostnadene er såpass store at jobben med å skifte golvet må lyses ut på Doffin, det offentlige systemet for offentlige innkjøp av en viss størrelsesorden. Birkenes kommune bidrar med til sammen 800 000 kroner og spillemiddelsøknaden lyder på 450 000 kroner. I tillegg kommer nok en god del dugnadsarbeid, kjenner vi birkenesingene rett.

Prosjekter for 30 mill.

En rekke andre anlegg vil nyte godt av kronene som genereres av tippeglade nordmenn. Årets søknaden omfatter kortholdsskytebane på Flakke loner, padlekart for Ogge, permanent tur-/skiløype over Bellandsheia på Engesland, standardheving av turstien mellom Flakkebrua og Fiane, balløkke i Natveitåsen og museumsbygg på bygdemuséet på Grasham fyller årets søknadsliste.
– Disse pluss de andre prosjektene i det fireårige handlingsprogrammet har en kostnad på 30 millioner kroner, konstaterer Wenche mens hun blar i den nylig vedtatte “Kommundelplan for idrett og fysisk aktivitet”.

Skyvedører: I inneværende år er det også satt av midler til skyvedører på den vestre langveggen. Det betyr økt sikkerhet og en mer praktisk løsning enn dagens.

Skyvedører: I inneværende år er det også satt av midler til skyvedører på den vestre langveggen. Det betyr økt sikkerhet og en mer praktisk løsning enn dagens.

Berømmer frivillige

Mye av kulturlederens arbeidstid i fjor høst gikk med til å revidere kommunedelplanen, som må ligge i bunn for at spillemiddelkronene skal kunne komme birkenesingene til nytte. I tillegg må det hvert år utarbeides et handlingsprogram som vedtas politisk. Deretter kommer et ikke så lite arbeid med å bistå lag og foreninger med å søke om midler.
– Det er en god del arbeid, med vedlegg, summer som skal passe og så videre. Vi prøver å hjelpe så godt vi kan. Men nå er søknadene ferdige og sendt, og jeg er glad, smiler hun.
– Men det er en selvfølge at kommunen hjelper til med å utforme søknadene, legger hun til, og berømmer de frivillige lagene som står bak de fleste søknadene om spillemidler.
– Det er store midler det er snakk om. I neste 4-årsperiode er det beregnet anleggsutbygging på cirka 30 millioner. Cirka 10 millioner av disse dekkes gjennom spillemidler. Spillemidlene har meget stor betydning for anleggsutbyggingen i hele landet, motiverer til dugnadsinnsats og skaper engasjement – spesielt i de frivillige lagene, forteller kulturlederen.
Som eksempel nevner hun garasje til løypemaskinen til Birkenes Idrettslag, som dekkes opp av gaver og rabatter fra bedrifter i bygda, spillemidler og en enorm dugnadsinnsats.
– Hvis spillemiddelsøknaden godkjennes trenger ikke Birkenes IL ut med mer enn 11 000 kroner i egenkapital for å få ferdig bygget, sier en imponert kulturleder.

Fakta om spillemiddelprosjekter i Birkenes
– I forrige periode ble det bygget 37 store og små anlegg
– 21 av disse fikk spillemidler
– Totalkostnaden var på 15,1 millioner kroner
– Av disse var 6,4 millioner spillemidler (kulturbygg ikke medtatt), 3,3 millioner kommunale midler og 5,4 millioner kom fra dugnad/andre midler
– I de kommunale midlene ligger blant annet alle uteanleggene ved Valstrand og Birkeland skole.
– For øvrig har kommunen mottatt 1 million spillemiddelkroner til Valstrand kulturarena og kr 650.000 til Tobias Jorde