Stengt lensmannskontor

Ordfører Arild Windsland foran stengt dørBEKYMRET: Ordfører Arild Windsland frykter den lave bemanningen og turnusarbeidet vil gjøre det vanskelig for de lokale politifolkene å prioritere forebyggende arbeid. Han lover at Politiets deltakelse i SLT-arbeidet vil bli tatt opp i Knutepunkt-samarbeidet.

POLITI.Siden lensmann Henriksen gikk av med pensjon rett før påske har Birkenes lensmannskontor knapt vært bemannet. Det liker ordføreren dårlig.

Ordfører Arild Windsland foran stengt dør

BEKYMRET: Ordfører Arild Windsland frykter den lave bemanningen og turnusarbeidet vil gjøre det vanskelig for de lokale politifolkene å prioritere forebyggende arbeid. Han lover at Politiets deltakelse i SLT-arbeidet vil bli tatt opp i Knutepunkt-samarbeidet.

Fra 15. april ble åpningstidene ved lensmannskontoret på Birkeland redusert fra fire til to dager i uka. Sist uke møtte imidlertid de som måtte ha et ærend hos Politiet på Birkeland stengt dør hver dag. Det var heller ikke mulig å nå noen ved lensmannskontoret per telefon. Torsdag ettermiddag kom det opp en lapp på døra om at lensmannskontoret for en periode framover vil være stengt alle dager, med unntak av onsdag fra klokka 09.00 til 14.00. Det bekymrer ordfører Arild Windsland.
– Dette liker jeg ikke. Jeg er bekymra for at de sniknedlegger lensmannskontoret på denne måten, sier ordføreren. Han presiserer at han ikke ”skyter” på verken den lokale eller regionale politiledelsen.
– Kampen må føres mot de som bevilger for lite penger til Politiet, slik at de ikke får gjort jobben sin. Jeg tror ingen i Politiet ønsker denne utviklingen, sier Arild Windsland. Fredag var han selv innom og konstaterte at døra til Birkenes lensmannskontor var lukket og låst.

……les mer i dagens papiravis