Blir ny rådmann i Åseral

Kjell G Olsen

SLUTTER I BIRKENES: Assisterende rådmann i Birkenes kommune, Kjell Gunnar Olsen (52), slutter i Birkenes kommune etter 22 år for å bli ny rådmann i Åseral kommune.

KOMMUNALT. Assisterende rådmann i Birkenes kommune, Kjell Gunnar Olsen (52), takket sist uke ja til å bli ny rådmann i Åseral kommune. Det var et enstemmig kommunestyre som innstilte ham til stillingen.
Olsen begynte i Birkenes kommune allerede i 1989. Etter 15 år som helse- og sosialsjef gikk han over i stillingen som organisasjonssjef for prosjektledelse. De tre siste årene har han fungert som assisterende rådmann.
I Åseral vil Kjell G. Olsen få en nøkkelrolle i utviklingen av kommunen, der små og store utbyggingsprosjekter innen fornybar energi, og videreutvikling av infrastrukturen, med utbygging av veier, internett og mobildekning, vil stå sentralt. Videreutvikling av organisasjonen, sikring av driftsbalansen, arbeid for å gjøre nysatsinger mulig og styrking av kommunikasjon og samarbeid med det lokale næringslivet for å skape nye arbeidsplasser, står også på lista over den nyansatte rådmannens arbeidsoppgaver.