Birkenesjente med doktorgrad om flåttbitt

HELSE. Legedatter og nevrolog Randi Eikeland (46) disputerer fredag 15. juni på temaet langtidsplager etter flåttbitt. I bedømmelseskomitéen sitter sambygding professor emeritus Bjarne Bjorvatn.

Randi Eikeland

MED FERSK DOKTORGRAD: I juni forsvarer Randi Eikeland sin avhandling om flåttbitt-sykdommen nevroborreliose. Teamet hennes påviste, som de første i Europa, betydelige langtidsvirkninger hos pasientene.

Avhandlingen som nevrologspesialisten forsvarte, bar tittelen ”European neuroborreliosis-long term prognosis”.
– Vi fant, som de første i Europa, at noen av pasientene hadde nedsatt livskvalitet, utmattelse, og lette nevrologiske utfall etter nevroborreliose, sier Eikeland i en pressemelding.

Selv om de færreste blir syke etter et flåttbitt, er det noen som får borreliabakterien i blodet og utvikler borreliose, eller Lyme sykdom. Hos cirka 10 prosent forekommer det spredning til organer, hyppigst til nervesystemet, og tilstanden nevroborreliose kan utvikle seg. Borreliose behandles med antibiotika. De fleste blir friske, men noen får langtidsplager. Omfang og betydning av slike langtidsplager er omdiskutert. Eikelands studie påviser altså plager hos noen av pasientene.

Kognitive plager

– En liten gruppe hadde kognitive plager som kan gi problemer med hverdagslivet. Depresjon og smerte eller fortsatt infeksjon i nervesystemet ser ikke ut til å kunne forklare dette, sier Eikeland. Hun har funnet at risikoen for langtidsplager øker hvis disse faktorene er til stede: Mer alvorlige symptomer og funn før behandling, manglende tilfriskning fire måneder etter infeksjonen, eller forsinket igangsetting av behandling.
22 av 50 pasienter syntes ikke de var blitt friske selv om de hadde fått behandling.

Samarbeid

Randi vokste opp på Birkeland og tok medisinsk embetseksamen ved Rhein-Westfalische Technische Hochscule i Aachen i Tyskland. Hun er nevrologspesialist siden 2002, og har siden 1997 arbeidet som forsker og nevrolog ved Sørlandet Sykehus i Arendal. Doktorgradsarbeidet utgår fra et samarbeid mellom klinisk medisinsk institutt ved Universitetet i Bergen, Helse Sør-Øst og Sørlandet sykehus, nevrologisk avdeling.