Anbefaler utbygging

KONSESJON: Med anbefalt konsesjon fra NVE er Vegusdal Krafverk AS ett skritt nærmere utbygging av Hovlandsåna. Kjetevann får en reguleringshøyde på to meter. Det er tenkt å bruke eksisterende dam som skall for den nye dammen, som i følge utbyggeren vil beholde sitt særpreg.

ENERGI. Etter flere år med saksbehandling anbefaler NVE vannkraftutbygging i Hovlandsdalen i Vegusdal. Innstillingen ble 19. april oversendt til Olje- og Energidepartementet.

– Vi anbefaler at det blir gitt konsesjon. Innstillingen er gitt på grunnlag av søknaden, konsekvensutredningen, innkomne merknader, befaring og egne vurderinger, opplyser NVE i et informasjonsskriv til Birkenes kommune.

Vegusdal Kraftverk AS, som står bak søknaden, tenker å plassere kraftverket cirka 500 m fra Flateland gård i Vegusdal. Turbinen, med en slukeevne på 2,5 m3 per sekund, skal utnytte fallet mellom Lislevatn og Vågsdalsfjorden. Det skal skje ved å overføre mesteparten av vannet i Hovlandsåna til Kjetevatn gjennom en 5 kilometer lang tilløpstunnel. Kjetevatn blir dermed inntaksmagasin til kraftverket med en reguleringshøyde på to meter. Mosbekken og Nygardsbekken vil bli tørrlagte og det skal bygges dammer ved Myklebostad og Kjetevatn.
Samlet årlig energiproduksjon blir på cirka 46 GWh, noe som tilsvarer strømforbruket til 2 300 husstander. NVE anbefaler at Tverråna, som har flere fossefall nedstrøms Kjetevann, får en minstevannføring på 42 liter per sekund. Totalbudsjettet for utbyggingen er på 210 millioner kroner.