Opphever budsjettvedtak

Fylkesmannen opphever kommunens vedtak om et budsjett i ubalanse.

Det kommer fram etter at Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder rutinemessig har gjennomført lovlighetskontroll av kommunestyrets budsjettvedtak fra desember. Som kjent går kommunens budsjett for 2016 med et underskudd på 8,9 millioner kroner.

– Fylkesmannens vurdering er at vedtatt budsjett og økonomiplan er vedtatt og blitt til på lovlig måte, men at balansekravet ikke er oppfylt. Budsjettvedtaket blir derfor opphevet, skriver saksbehandler Jostein Nordhus hos Fylkesmannen.

I vedtaket ber de kommunen fatte et nytt vedtak om budsjett, og sende dette til Fylkesmannen. Avgjørelsen fra statens representant på Sørlandet kan ikke ankes.

– Dette er i tråd med informasjonen gitt av Fylkesmannen i forkant av administrasjonens forslag til budsjett og økonomiplan, sier rådmann Gro Anita Trøan til Birkenes Avisa.

Hun sier det er for tidlig å si når et nytt budsjett kan vedtas, men håper å gjøre det i forbindelse med behandlingen av 1. tertialrapport i juni.

 

Les hele saken i Birkenes Avisa på papir!