Nell Edith Svaland

Har 9.330 typer julepapir

Overskriften hadde ikke vært mulig dersom det ikke var Nell Edith Svaland som selv hadde uttalt det, og hun uttaler videre at det nok er litt spesielt.