Jørgen BirkenesKatastrofalt dårlig

Ikke siden laksebestanden ble reetablert i Tovdalselva på slutten av 1990-tallet har det vært tatt mindre laks i elva under laksefisket.