Stor aktivitet i Birkenes menighet  

Birkenes menighet er en aktiv menighet. 153 personer deltar i gjennomsnitt på gudstjenestene. Det er høyt tall både når vi ser på Agder og Norge.

Menigheten har varierte gudstjenester. Det er et godt samarbeid med ulike lag og foreninger i forbindelse med gudstjenestene; så som speiderne, 4H, museet, hornmusikken, bygdekoret, tro og lys, frikirka, bedehuset mv. Frivillige er godt involvert i gjennomføringen av gudstjenestene som kirkeverter, klokkere, lyd- og billedteknikere, kirkeskyss-sjåfører, kirkekaffekomite mv. Ulike sangere og musikkgrupper deltar også i noen av gudstjenestene. Det er skolegudstjenester før jul for Birkeland skole, Valstrand ungdomsskole og Folkehøgskolen Sørlandet. Det er også påske- og adventssamlinger i barnehagene, og julevandringer i kirken. 5. klassingene får et eget kursopplegg om Bibelen.

Trosopplæringen har en sentral plass i menighetens arbeid. Dåpsbarna får besøk og hilsen fra menigheten på ett, to og tre årsdagen. Hvert dåpsbarn får sin egen engel med navn og dato som bli hengt opp i kirken på dåpsdagen og der henger de til de blir delt ut på den såkalte Engleslippgudstjenesten. Menigheten har en rekke tiltak for barn; så som babysang, 2-årsbok, kirkesafari for 3-åringer, varm i trøya-samling for 4-åringer, kirkerottene, 6-års klubb, tårnagenter for 9-åringer, lys våken for 10-åringer og kode B for 13-åringere. Menigheten har flere kortilbud; Soul Kids for 1-4 klasse, Soul Children, 5-9. klasse, Soul Teens, 10. klasse og oppover. Oppslutningen om konfirmasjonen ligger på over 90 prosent av medlemsmassen vår. Det er et høyt og stabilt tall. Menigheten er aktiv samarbeidspartner til annet barne- og ungdomsarbeid i kommunen, så som Yngstes, søndagsskole, speidergruppe, skolelaget og KRIK mv.

Menigheten har et driftig diakoniutvalg som får til mye. Det er kirketorg i Birkeland bedehus, språkkafe på læringssenteret/ frikirka, onsdagstreff i aktivitetssenteret, utdeling av julehilsen og 85-årsblomst til de gamle, minnegudstjeneste allehelgensaften, tro og lysgudstjeneste, matservering til konfirmantene, kaffestund i omsorgsboligene, forbønnstjeneste og bidrag i forbindelse med ulike innsamlingsaksjoner mv.

Birkenes er ei misjonsbygd og menigheten støtter misjon i andre land – for tiden Misjonsalliansens storbyprosjekt i Ecuador.

Menigheten ønsker å være synlig utad og deltar under Birkelandsdagene i august med stand på Tobias jorde og med julekrybbe og englekor samme sted 1. søndag i advent.

Menigheten er heldig som har en aktiv givertjeneste – for stat og kommune dekker langt fra det som trengs for å opprettholde det høye aktivitetsnivået.

 

Sven Erik Forfang

Leder av Birkenes menighetsråd

 

_________________

Brukerskapt