Foreslår parkeringskjeller med inntil 70 parkeringsplasser på Tomta

(Illustrasjon: Asplan Viak/Birkenes kommune)

Innbygger Sven Erik Forfang har henvendt seg med et innspill til Birkenes kommune, knytta til framtidig bruk av Tomta i sentrum.

Forfang viser til presentasjonen av planene i BA 10. april og på det åpne møtet på kommunehuset dagen etter. Med sin henvendelse ønsker han å komme med et alternativt forslag til utnyttelse av Tomta.

– Tomta er for verdifull til at det kun skal anlegges et torg mv. der.

– Tomta bør utvikles med et fleretasjes bygg med parkeringskjeller.

– Parkeringskjelleren bør ha plass til 50-70 parkeringsplasser.

– I 1. etg. bør det være venterom for buss, kiosk og kafe. Det kan også være butikker i 1. etg. Det kan evt. også være en ekspedisjon for kommunens servicetorg og bibliotek.

– I 2. etg. foreslås bibliotek og kirkekontor.

– I 3. og 4. etg. leiligheter.

– Kommunen bør tilby en eller flere utbyggere å kjøpe tomta, bygge og drifte bygget. Kommunen betaler kun leie for sine lokaler i bygget.

(Arkivfoto)

Henvendelsen fra Forfang er stilet til kommunens arealplanlegger, Oda Næs Skoglund.