Spillemiddel-tilskudd på over 400.000 kroner

PETANQUE. Fylkeskommunen har tildelt 53.000 kroner til den planlagte petanque-banen på Tobias Jorde. (Arkivfoto)

Agder fylkeskommune har tildelt Birkenes kommune spillemiddel-tilskudd til tre forskjellige prosjekter.

Størst er tilskuddet til lys på Elveplassen tursti – hele 300.000 kroner.

Til petanque-bane på Tobias Jorde er det innvalga et tilskudd på 53.000 kroner.

Og til turstinett på Flakkeheia er tildelinga på 49.000 kroner.

Det er fylkets hovedutvalg for næring, kultur og miljø som står for fordelinga av spillemidler.