– Siste år med Sabla Moro-arrangementer i Birkenes kommune?

(Arkivfoto)

 

De alkoholpolitiske retningslinjene for Birkenes kommune skal straks rulleres. I saksframlegget til formannskaps- og kommunestyremøtet, er det to punkter som kan fjerne mye av grunnlaget for å arrangere festivaler og konserter for vår del.

Det ene punktet som nevnes i saksfremlegget dreier seg om man skal settes aldersgrenser for å kunne jobbe på skjenkeområdet. Vi vil først nevne at det aldri har blitt avhendet alkohol over disk til kunde av personell under 18 år på våre arrangementer. Avvikssaken på forrige GBfestivalen gjaldt personell som pakket ut og klargjorde drikke. Her var det forskjellige tolkninger av lovteksten som resulterte i et avvik. I etterkant har vi selvsagt rettet oss etter klargjøringen slik at alt personell i serveringsområdet er over 18 år.

Mange av de lokale ungdommene som har fylt 18år ønsker ofte å delta som gjester, resten av de som melder sin interesse får vi bruk for i baren. Men; vi bruker mye ungdom mellom 16-18 år som ryddehjelper, scenecrew, matservering, til opp- og nedrigg osv. Så derfor er vi avhengige av å ha muligheten til å benytte personell mellom 16-18 år for i det hele tatt å gjennomføre arrangementene. Våre lønninger har finansiert mang en russebuss og andre studentutgifter. Og uten disse arbeidsvillige ungdommene ville vi ikke hatt nok arbeidskraft til å gjennomføre GBfestivalen 2022 eller Fjordbrøl 2021. I 2023 hadde vi over 1,2 millioner i lønnskostnader. I 2024 forventer vi en dobling. Dersom vi fra 2025 kun får benytte personell over 18 år, så vil konsekvensen høyst sannsynlig bli en markant økning i lønnsutgifter fordi vi må øke lønningene for å få inn nok arbeidskraft. Og hva hvis vi tenker å booke et band der bassisten ikke er fylt 18år? Må vi si «Sorry mac, men dere kan ikke spille hos oss»?

Det andre punktet man ser på er å utelukke salg av alkohol klasse 3 (fra 22 prosent til 60 prosent alc.) under enkeltarrangementer som konserter og festivaler. Kommunen har fått en uttalelse fra kontrollselskapet Securitas som er negativ til å tillate klasse 3 ved slike arrangementer. Men i den samme uttalelsen nevner Securitas at de har svært lite erfaring med dette temaet. Så kan man jo også spørre seg om et kontrollselskap noen gang vil anbefale noen som helst av alkoholklasser til enkeltarrangementer. Likevel ser det ut til at kommunedirektøren legger vel mye vekt på uttalelsene fra Securitas. Og hun slår derfor fast i saksfremlegget at drikke i alkoholklasse 3 ikke har noe å gjøre på et konsertarrangement eller en festival.

For vår del så gir vi gjestene en mulighet til å kjøpe såkalte VIP-billetter for tilgang til et eget område. Dette er riktig nok kun gjennomført i andre kommuner foreløpig. Men vi ønsker å kjøre dette opplegget på de kommende arrangementene i Birkenes også. På VIP-området settes aldersgrensen til 20 år og vi tilbyr en rikholdig barmeny innen alkoholklasse 3. Det skal altså være litt mer eksklusivt på disse områdene. Selvsagt betaler gjestene noe mer for tilgang her. Og dette er et av områdene der vi har muligheten til å få inn noe ekstra inntekter. Vi mener i denne sammenhengen at den enkelte arrangør som kjører et slikt opplegg har et ansvar (som ellers) med å påse at gjester ikke overskjenkes. Og at man også har et vakthold som står i stil til publikumsmengde osv. Kommunedirektørens forslag om å bare kunne si ja til arrangementer med maks 50 deltakere virker som et forslag som bare et tatt ut av løse luften uten gode argumenter. Hvis kommunen setter en strek over klasse 3 i de alkoholpolitiske retningslinjene så mister vi dette kundetilbudet og de dertil hørende inntekter.

Alt i alt så er disse to punktene som diskuteres helt avgjørende for om vi skal fortsette med våre arrangementer i Birkenes kommune etter at Fjordbrøl er gjennomført til sommeren. Opp igjennom årene har Sabla Moro samarbeidet med andre kommuner som ønsker å legge til rette for det vi driver med. Vi håper derfor at også Birkenes kommune viser seg som en Ja-kommune på alle områder i denne rulleringen av planen.

 

Festlig hilsen Sabla Moro

 

______________

Leserinnlegg