Over 115.000 kroner fra Sør-fondet til BUA

GAVE. Anne-Karin Haugstulen Tveide og Gøran Frigstad kunne glede seg over en fin sommergave når Erik Pedersen og Erik Luu fra Sparebanken Sørs avdeling i Lillesand tok turen opp til BUA på Strøget, og kunne overrekke en sjekk på 115.180 kroner til arbeidet.

Torsdag sist uke fikk Gøran Frigstad hyggelig besøk på BUA. Det var Erik Pedersen og Erik Luu, som hadde tatt turen fra Sparebanken Sørs avdeling i Lillesand. Med seg hadde de en stor gavesjekk, på 115.180 kroner til driften av BUA.

Sparebanken Sør er 200 år i år og som en del av jubileet gir banken flere større gaver gjennom året.  Gjennom Sør-fondet har banken gitt totalt 5 millioner kroner til BUA i hele regionen. Hele 4,5 millioner av disse går videre og fordeles til BUA-avdelingene, deriblant Birkenesavdelingen.

BUA Birkenes er en utstyrssentral med gratis utlån av sports- og friluftsutstyr.

Nytt utstyr

– Pengene vil bli brukt til å gjøre det lokale BUA tilbudet bedre og videreutvikle et allerede godt brukt tilbud. Vi har planer om å kjøpe inn noe nytt utstyr samt vedlikeholde og bytte ut noe av det vi allerede har, sier Gøran Frigstad, leder av BUA Birkenes.

– Vi er stolte over å kunne bidra vesentlig til de gode lokalsamfunnene der banken har kontorer, og spesielt til det flotte arbeidet BUA utfører. BUA sitt arbeid bygger opp under det vi er opptatt av, nemlig bærekraftig vekst og utvikling i regionen, sier Erik Pedersen, representant fra Sparebanken Sør avd. Lillesand.

Enkelt, gratis og bærekraftig!
BUA Birkenes var ny i 2022, men har opphav i det lokale tiltaket «Sportsbua» som holdt på fra 2020 – 2022. Med utstyr fra BUA er det enkelt for alle å prøve flere og mer varierte aktiviteter. Her finnes utstyr til ski, sykkel, fotball, aking, frisbeegolf, telttur og mye annen aktivitet for både store og små. På denne måten ønsker BUA å bidra til sosial inkludering og lavere forbruk.

Gøran er naturlig nok strålende fornøyd over gaven.

– Denne støtten betyr mye for oss, for den gjør det mulig å drive et bra tilbud som har god standard på utstyret befolkningen låner. Dette kommer mange til gode, og vi føler at vi kan hjelpe mange, sier han.