– Masseslagt i Gaza – Bjarne Eikeland svarer Ole Morten Vegusdal

 

Jeg er enig i mye av det Ole Morten skriver om Israel i BA onsdag 10. februar. Men han er lik alle andre som skriver om dette emnet. Det gis alltid uttrykk for hva Israel gjør. Ja, vi ser alle som en hva Israel gjør, men ingen spør om hva Israel må gjøre. Israel kan ikke leve med at Hamas er en maktfaktor i landet. Israel gjør hva de kan for å skåne sivile, men de er i en fortvilet situasjon. Hamas bruker sitt eget folk som gisler, det har aldri skjedd at Israel gjør.

Vi har heller aldri opplevd at Israel har gjort noe liknende det som Hamas gjorde 7. oktober. Og Hamas lover at 7. oktober skal repeteres til jødene er utryddet som folk. De fleste som skriver om dette, forlanger at det skal forhandles om en tostatsløsning. Det forlanges med andre ord at Israel skal gi land til et folk som har som fremste mål å utslette jødene totalt. Dette kunne det ha vært skrevet mye om, men jeg vil bare nevne at hvis vi går på dypet i konflikten, dreier det seg ikke om land overhodet. Alt dreier seg om religion. Hamaslederne har uttalt at den største fornærmelse som er gjort mot Allah gjennom alle tider er, å plassere jødene i Midtøsten.

Vi kan også lese charteret til både Hamas, Fatha PLO og IS. Alle har samme målet, Israel skal utslettes.

Til slutt – jeg er ikke redd for hva som kommer til å skje med Jødefolket, de er fremdeles Guds utvalgte folk. Ja det er de til evig tid.

 

Bjarne Eikeland 

 

__________________

Leserinnlegg