Kommunen sier nei til å støtte butikken på Herefoss

 

Det blir ingen støtte til å gjøre butikken i bygda selvbetjent og døgnåpen.

Den avgjørelsen er tatt administrativt i kommunen.

– Birkenes kommune ser viktigheten av butikk i Herefoss sentrum, men har ikke midler som kan tildeles til drift av butikk.

Det er kommunalsjef Bente Moland Somdal som har besvart søknaden fra Herefoss Handel om et tilskudd på 300.000 kroner.

I søknaden opplyste Herefoss Handel at de har mulighet til å søke om midler fra Merkur Fondene til nødvendig omgjøring av butikken, men ser seg ikke i stand til å kunne stille egenandelen på 25 prosent.

– Vi har nettopp blitt kjent med at Åmli kommune gir kr. 300.000 til sine nærbutikker fordi de ser viktigheten av å beholde sentrene i kommunen, stod det videre i søknaden.

Tilsvarende midler har altså ikke Birkenes kommune.

I svarbrevet opplyses det avslutningsvis:

– Det er imidlertid andre muligheter for å søke tilskudd, som f.eks. det regionale næringsfondet for Birkenes, Lillesand og Iveland, som du ble gjort oppmerksom på av vår næringsrådgiver i forrige uke. Det er den type tilskuddsmidler som kan være aktuelle å søke til drift av butikk på Herefoss.