– Hvor er alle milliardene dere har hatt i fortjeneste de siste årene?

 

Jeg kjenner en gammel politiker, som engang sa at han var en kristen høyre-sosialist, «Jeg er litt av alt», sa han. Og det oppsummerer vel meg også. Jeg har min barnetro, jeg tror på et samfunn med en sterk stat og kommune, samt at jeg vil ha et godt privat næringsliv.

Jeg mener at stat og kommune skal styre institusjoner som skole, sykehjem og, nå aktualisert på Herefoss, barnehager. Hvorfor det? Jo Jeg mener at slike institusjoner ikke skal være styrt av og gi profitt til eierne sine. Vi har et stort og grisgrendt land, sånn kan vi vel også se Birkenes kommune som. Hvor det av og til er avgjørende med institusjoner på «bygda», for at folk skal bosette seg og ha et godt liv. Stat og kommune er oss, innbyggerne i landet og i kommunene. Da er det vi som skal administrere disse institusjonene, som vi trenger igjennom et langt livsløp. Jeg vil ikke at disse plassene, som vi, samfunnet er avhengige av, skal styres etter lønnsomhet, kostnader og effektivisering. Vi skal selvfølgelig ikke hive ut pengene, de skal og bør brukes på en fornuftig måte, til samfunnet sitt beste. Men vi skal være trygge på at Ola og Kari Nordmann skal få sin utdannelse og sin pleie på en god måte, uansett hvor man bor.

Så over til barnehagen på Herefoss og det tilsvaret jeg fikk i av FUS og rådgiver Karl-Johan Bruun-Olsen.

Selvfølgelig er ikke dere hensynsløse og slemme mennesker, dere har ikke gjort dette for moro skyld eller for å være onde.

Så er det sånn at dette har vel ikke kommet som en bombe på dere? Over natta? Dette er vel noe dere har visst en stund? Da er det ikke greit at dere kaster, både foreldre og kommune, «under bussen», for å bruke en billedlig kommentar. Jeg reagerer sterkt på at dette kom ut nå, rett før inntaksfrist går ut. Dere burde tatt kontakt med kommunen før. Dere hadde vel også en slags avtale om det? At dere skulle ta kontakt i «god» tid, ved endringer for barnehagen på Herefoss. Dette viser forskjellen på dere som driver privat og en kommunaldrevet barnehage. En kommunal barnehage kunne ikke bare blitt lagt ned, nærmest over natta, uten at det hadde blitt vurdert opp og ned i mente. En kommune har ett samfunnsansvar, som ikke det private har.

Dere klager deres nød over at staten snurper igjen pengesekken og at dere ikke tjener penger.

Ifølge Telemarksforskning som har laget en rapport på «Lønnsomhet og gevinstrealisering i private barnehager 2020», så er summen på overskudd i årsresultatet for årene 2014-2020, på hele 7 milliarder kroner. Den samme rapporten skrivere også at fra 2016 og 6 år fram, har de private barnehagene fått over 5 milliarder mer i pensjonstilskudd, enn de bruker på pensjon til sine ansatte. Ifølge samfunnsøkonom Trond Erik Lunder, som er en av Norges fremste eksperter på barnehage økonomi, anslår han at eierne av de private barnehagene, på 6 år, har tatt ut 11,2 milliarder kroner.

Vi lever i en dyrtid, og som jeg sa i mitt tidligere innlegg, så må jo dere også få kjenne på det. Jeg vil jo at samfunnet sine penger skal brukes på samfunnet og at de da skal styres av samfunnet. Ikke av selskaper som skal tjene penger på livsløpet til våre innbyggere. For Arbeiderpartiet har det vært et poeng å stramme inn på den voldsomme profitten vi har sett i enkelte deler av den private barnehagesektoren. Det var aldri intensjonen, da barnehageforliket ble gjennomført, at noen skulle tjene seg søkk rike på offentlige finansierte barnehager.

Dere sier videre at det ikke er fortjeneste igjen i private barnehager, da er det merkelig at dere i 2022 hadde ca. 115 millioner kroner i overskudd. Spør du meg er 115 millioner veldig mye penger.

Så skriver du at kommunen kan selv velge og heve godtgjørelsen til deres private barnehage. Det blir et prinsipielt spørsmål. Her har vi en fattig kommune, som vi jo er. Skal vi velge og gi ett selskap som har overskudd på 100 millioner, ekstra penger, så dere kan opprettholde fortjenesten? Eller bruke pengene på egen barnehage? Svaret mitt er at jeg vil bruke disse pengene på kommunalt styrte tjenester, i istedenfor å putte de i lomma til eiere som bor i Sveits.

Hvor er alle milliardene dere har hatt i fortjeneste de siste årene? Har ikke dere, som andre bedrifter, det slik at dere setter av til litt mindre gode tider? Til og med jeg prøver å ha en bufferkonto til mindre gode tider, sånn på privaten altså.

Så er jeg overhodet ikke imot private barnehager, jeg er bare imot at det offentlige sine midler skal gå i lomma på eierne, så til de grader som det er gjort til nå. Det finnes mange gode barnehager, som driver idealistisk og har nærsamfunnet sitt beste i fokus. Disse heier jeg veldig på!

Vi i Birkenes Arbeiderparti vil gå for å legge barnehagen til skolen på Herefoss, vi er enige med administrasjonen at det kan bli positivt for oppvekstmiljøet på Herefoss å samle skole og barnehagen. Pengene skal ikke tas fra helse og skole i de andre sentraene, vi vil ikke støtte noen udefinerbare kutt, slik det ble gjort i budsjettet for 2024.

 

Ronny Thomassen

 

______________________________________________________

Dette er et eksternt innlegg. Standpunktene er skribentens egne.