Fire måneder med vedlikehold av Senumstadbrua

(Arkivfoto)

Vedlikeholdet starter opp mandag 8. april, opplyser veieier Agder fylkeskommune.

– Agder fylkeskommune skal i perioden 8. april til 31. juli drive vedlikehold på fv. 406 Senumstad bru i Birkenes kommune.

– Det skal først bygges stillas under brua og vil forsøke holde brua åpen for vanlig ferdsel de to første ukene.

– Brua vil være stengt for gående trafikanter og får redusert fremkommelighet og lysregulering mens arbeidet foregår. Det vil i perioder være støyende arbeider på brua, opplyser rådgiver Jo Vegard Aardal i fylkeskommunen.