– Er dette utelukkende et spørsmål om penger?

(Arkivfoto)

Knytta til behov for å åpne avdeling for personer med demens på Birkenes sykehjem, har kommunestyrerepresentant Ronny Thomassen (Ap) sendt inn følgende interpellasjon.

– Kommunalsjef sa i formannskapet, i denne runden, at ny avdeling ikke ville bli åpnet før i 2027. Dette til tross for at Eikåsen avdeling er full, og det bor flere med demens sykdom på de andre avdelingene i kommunen.

– Mitt spørsmål er følgende:

1. Hvor mange med demens sykdom bor i de andre avdelingene?

2. Hvis ny avdeling hadde blitt åpnet, hvor mange av disse med demens hadde da blitt flyttet dit?

3. Er dette utelukkende et spørsmål om penger og økonomi at ikke ny avdeling blir åpnet?

Interpellasjonen besvares av ordføreren i kommunestyrets møte.