Kjernekraft – mulighet eller trussel?

LYDHØRE TILHØRERE: Øyvind Aas-Hansen fra Norsk Kjernekraft holdt en times foredrag på Birkenes Bygdemuseum på Tveide tirsdag kveld.

Motvind Birkenes holdt tirsdag et informasjonsmøte om kjernekraft på bygdemuséet på Tveide. Litt over 40 personer møtte opp da Øyvind Aas-Hansen fra Norsk kjernekraft fortalte om fordelene med kjernekraft som energikilde.

Foredragsholder Aas-Hansen har tidligere jobbet for direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, og har en doktorgrad i arktisk biologi.

Moderne energiproduksjon, skal ikke bare være klimavennlig. Den skal heller ikke skade klimaet, økonomien eller sosiale forhold.

Aas-Hansen snakket varmt om fordelene med kjernekraft, gjennom det litt over timelange foredraget. De fremmøtte ble tydelig blendet av gjennomgangen hans, både når det kom til kostnader og utslipp – målt opp mot både vann, vind og olje som energikilder.

Skal man tro Aas-Hansen sine plansjer og utspill, så må norske politikere nå handle raskt, og helst nå. Norge er ett av få land i Europa, sammen med Tyskland, som enda ikke har satt kjernekraft på dagsorden.

– Norske politikere må bestemme seg, og det raskt. Skulle man bestemme seg nå, så kan man regne ti år frem, før dette er en realitet. Om politikerne i Norge åpner opp for kjernekraft i 2025, så kan det bidra fra rundt 2035, når vi trenger det som aller mest, fortalte foredragsholderen.

– Dette handler nå kun om politisk vilje, sa Aas-Hansen med henvisning til sentrale og lokale politikere.

For å vise de fremmøtte en forståelig oversikt, så brukte Aas-Hansen plansjer for å forklare dette på enklest vis. Om publikum festet seg med alt fra atomspalting til tekniske data er uvisst.

Ifølge flere av oversiktene kom det også tydelig frem hvilke energikilder som i dag gir minst farlig avfall. Og her kom kjernekraft ut som den energikilden som avgir minst mulig avfall, ifølge Norsk kjernekraft.

I en annen oversikt fra Norsk kjernekraft, kom det også frem at kjernekraft er den minst dødelige. Her kom kjernekraft ut med en dødsrate på 0,04 per TWh produsert energi.

For hver TWh produserte energi, så havnet kull øverst med 161 dødsfall, olje med 36 dødsfall, gass med 4 dødsfall, vannkraft med 1.4 og vindkraft med 0.15.

Ifølge den engelske avisen The Guardian, så dør fem millioner mennesker i året på grunn av fossil-energikilder, kom det frem på en plansje som ble vist frem.

Avslutningsvis henviste han tydelig gjennom klipp fra en pressekonferanse i Sverige, med deres regjeringspartier. Nabolandet går nå sterkt inn for kjernekraft fremover.

Møtet på bygdemuséet var informativt, men kunne for den enkelte tilhører oppleves som veldig detaljert.