Tull med byggetall

– Kronebeløpet per kvadratmeter for museets barnehagebygg slik det ble presentert i BirkenesAvisa i går, er ikke riktig, opplyser Inger Birkeland Slågedal i Birkenes Bygdemuseum. En glipp i redaksjonen førte til at korrigeringer i artikkelen hadde falt ut.
– Det korrekte er at museumsdelen kom på snaut fem millioner og resten av bygget 9 millioner. Hadde kostnadene vært som for gjennomsnittlige barnehagebygg, ville den delen av bygget kommet på 11 millioner, forklarer Inger Birkeland Slågedal.