Tveitås 4H vil gjerne ha flere medlemmer

Tveitås 4H startet opp på Tveide i 1965. Det har vært mye svingninger i medlemstallene i løpet av disse årene. Koronaepidemien har hos oss, som hos mange andre fritidsorganisasjoner, ført til mindre aktivitet og færre medlemmer.

4H er en religionsnøytral og politisk uavhengig organisasjon som ledes av ungdommen selv. 4H har over 11 000 medlemmer fordelt på ca. 550 4H-klubber over hele landet. 4H er for alle mellom 10 og 26 år, men det mulighet til å begynne i en alder fra 4 til 9 år som kløvermedlem. Hos oss får medlemmene mulighet til å utvikle seg selv, og være del av et sosialt fellesskap der alle har omsorg for hverandre. Det stilles ikke spesielle krav for å bli medlem.

Hvert år gjennomfører medlemmene et prosjekt, enten alene eller sammen med andre i 4H-klubben. Man velger selv tema for prosjektet, innenfor programområdene helse, kultur, samfunn, natur, dyr og gårdsliv, teknologi og mekking, entreprenørskap eller 4H-arbeid. Målet med prosjektene er å lære ved å gjøre. De som ønsker det kan få en prosjekthjelper som kan gi råd og veiledning underveis. Kløvermedlemmene trenger ikke å ha et prosjekt.

Hver høst avsluttes prosjektene med en høstfest hvor vi viser frem det vi har gjort i løpet av 4H-året. Hvis du får godkjent prosjektet ditt, får du et merke som symboliserer et godt gjennomført 4H-år. Fra du er tolv år trenger du syv godkjente prosjekter for å få plakettnålen og plaketten. Dette markeres med en fest hvor alle som har fått plakettnålen i hele Agder samles for å feire denne store bragden.

Hvert år får alle 4H-medlemmene et tilbud om å være med på leir. Det er aspirantleir for de yngste og fylkesleir, landsleir og nordisk leir for de eldste. Vi som har vært på leir en gang og har oppdaget leirlivet i 4H, reiser gjerne på leir år etter år. I år er det landsleir i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane.

Tveitås har sin egen naturmøteplass ved Svarttjønn på Tveide, denne brukes flittig av både klubben og turgåere. Vi har dessverre lagt merke til at det ikke er alle som behandler denne plassen med respekt. Det har skjedd flere år på rad at båten vi har på Svarttjønn har blitt satt ut på vannet igjen selv om vi har satt den opp for vinteren.

I fjor hadde klubben et prosjekt om å fikse på plassen, en lastebil kom inn og dumpa sand, så nå er det badeplass der, samt fikse på gapahuken, med nytt tak, og nye benker. Så vi håper alle som bruker denne plassen har sunn fornuft og følger turvettreglene. Da blir det koseligere for andre som kommer.

Ønsker du å lære litt mer om 4H eller bli medlem kan du gå inn på 4H sin nettside 4H.no og lese mer om 4H der. Er det andre spørsmål om Tveitås 4H kan du ta kontakt med leder i Tveitås 4H, Aleksander Murberg Hurlen.

 

Aleksander Murberg Hurlen

_______________

Brukerskapt