Arbeidet med friidrettsbanen er i rute – satser på åpning nå i august

GLEDER SEG. Andreas Emil Hansen, Oddvar Glidje og Øystein Matre i friidrettsgruppa gleder seg stort over at arbeidet med det nye friidrettsanlegget skrider frem etter planen. Anlegget tar form og de er helt sikre på at det vil skapes mye aktivitet gjennom friidrettsgruppa fremover.

Om alt går etter planen satser man på å kunne å invitere til en høytidelig åpning av den nye friidrettsbanen i idrettsparken lørdag 27. august.

– Arbeidet gjennom sommeren har gått helt etter planen kan leder i prosjektgruppa Andreas Emil Hansen fortelle. Det har vært et suverent arbeid både med tanke på resultat og gjennomføringsevne, legger han til.

Holbæk anlegg har stått for grunnarbeid og en ny mur i svingen nærmest Strøget.

– Det må være pinlig nøyaktig for å få rette doseringer i svingene, alt etter internasjonale krav, sier prosjektlederen, og forteller videre om sommerens arbeid på banen. Deretter gikk Velde i gang med asfalteringen, og ble ferdig med den i løpet av ei ukes tid. Asfalten skal kunne drenere vekk vann, og det er blitt kjørt gode tester på dette. I dag (tirsdag) er PST Sportsanlegg på plass med maskinene til legging av kunststoffdekket. Dekket skal være 15 millimeter tykt, og 22 millimeter ved lengde- og høydehoppdelen. Det er et arbeid som forhåpentligvis er ferdigstilt 18. august, men her er de avhengig av godt vær. Det lar seg nemlig ikke gjøre å legge dekket i vind og regn, sier han.

De føler likevel de har litt rom for å rekke både legging av kunststoffdekket og oppmerking av banen før 18. august, i verste fall har de ytterligere litt tid på seg frem til åpningen.

I etterkant av åpningen vil det bli lagt opp til friidrettstreninger, og prosjektgruppa har stor tro på at det flotte friidrettsanlegget vil bi godt mottatt, og at mange vil engasjere seg i friidretten fremover.

Det vil selvfølgelig ligge åpent for alle å bruke det, lyder det fra en forventningsfull friidrettsgruppe.