70 000 kroner fra Riksantikvaren til den historiske ferdselsåra ut til Flakksvann

Birkenes Bygdemuseum har blitt tildelt 70 000 kroner til å tilrettelegge og skjøtte den historiske ferdselsåra der jernbanen en gang lå mellom Osen og Flakksvann.

Det opplyser Riksantikvaren i ei pressemelding sendt ut fredag ettermiddag.

– Vi har gleden av å tildele 43 frivillige lag midler til lokalhistoriske vandreruter som en del av Frivillighetens år, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Det kom inn 190 søknader om økonomisk støtte.

– Det viser at engasjementet er stort. Vi har fått søknader om alt fra rydding av traseer, nye benker og bord til rast, skilting og merking av veifarene og til drenering og nye klopper i myr. Midlene skal gå til skjøtsel og tilrettelegging av historiske stier, veger, ruter, runder og andre ferdselsårer, sier riksantikvaren.

Styremedlem i Birkenes Bygdemuseum, Inger Birkeland Slågedal, forteller til Birkenesavisa at de tildelte pengene vil gå til blant anna skilting, benker og tilrettelegging for rasting på strekninga ut til Flakksvann.

Lokalt er det kommunens kulturleder, Wenche Flaa Eieland, som har vært oppmerksom på at det nå var midler hos Riksantikvaren å søke på til dette formålet.

I Agder er to andre prosjekter tildelt midler. Det er Froland Historielag til Allmannavegen og jernbanetraséen, og Finsland velforening til Normannsvegen.