Kristen K. Flaa er død

Kristen K. Flaa (1925-2021)

 

Mangeårig ordfører i Birkenes, bonde Kristen K. Flaa, døde søndag 10. januar.

Kristen Kristiansen Flaa var født 3. oktober i 1925, og ble gift med Gudrun Lilleholt fra Holt.

Da Kristen K. Flaa ble ordfører i 1972 etter Andreas Holm, i det Birkenes som var blitt slått sammen med Herefoss og Vegusdal, var han varaordfører i gamle Birkenes. Kristen K. Flaa ble den sammenslåtte kommunens ordfører i nær 20 år, fram til 1991.

Kristen K. Flaa representerte Senterpartiet, og han hadde en rekke tillitsverv i samfunnslivet. Han var formann i Aust-Agder Bondelag fra 1955 til 1960 og i Agder og Telemark Mjølkesentral fra 1968 til 1976. Fra 1971 til 1982 var han styremedlem i Norske Melkeprodusenters Landsforbund. Og fra 1987 til 1992 var han styreformann i Fædrelandsvennen.

Fra 1972 til 1975 var Kristen K. Flaa fylkesordfører i Aust-Agder, og i den tida han var ordfører i Birkenes satt han også i fylkesutvalget og fylkestinget. Han var også formann i Aust-Agder Kraftverk..

Kjell Eirik Stoveland og Olav Heimdal var begge aktive lokalpolitikere for Senterpartiet i tida som Kristen K. Flaa var bygdas ordfører. I dag minnes de Kristen K. Flaa med stor respekt.

– Han var jo veldig balansert i all si framferd, og var en veldig respektert mann. Jeg satt både i kommunestyret og formannskapet i hans tid. Han fikk til mange ting, og jeg vil spesielt nevne hans innsats for få på plass sykehjemmet vi har i dag, sier Stoveland.

Olav Heimdal trekker fram Kristen K. Flaa sine samlende egenskaper som ledende politiker.

– Han var god til å samarbeide og å få til kompromisser. De fleste oppfatta han nok som «rund i kantene». Han var absolutt ikke en som søkte konflikter, sier Heimdal.

Året etter at Kristen K. Flaa gikk av som ordfører i Birkenes, ble han hedra med Kongens fortjenstmedalje i gull.

Kristen K. Flaa ble 95 år gammel.