Kommuneoverlege Engemyr: – Har du reist til Oslo i et nødvendig ærend, da kan du komme tilbake til Birkenes med god samvittighet

VAKSINASJONSANSVARLIGE BIRKENES KOMMUNE. Vaksinasjonskoordinator Monica Flaa Birkeland og kommuneoverlege Thor-Erling Engemyr.

Birkenes kommune gikk lørdag ut med følgende oppfordring: Innbyggere og ansatte i Birkenes kommune som har oppholdt seg i Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn og Våler og Nordre Follo i perioden 20. januar eller senere oppfordres til å ta koronatest.

Av kommunene på Sørlandet, er det Birkenes, Lillesand og Grimstad som først er ute med denne oppfordringa.

Kommuneoverlege Thor-Erling Engemyr opplyser til Birkenesavisa, at det allerede mandag har vært noe økning i antall som vil teste seg på Birkeland.

Engemyr oppfordrer personer som har kommet til Birkenes etter opphold i det nevnte området den siste tida, om å holde seg hjemme i fem dager – og så teste seg.

I helga uttalte assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at personer som er på besøk i Oslo, bør forbli der – og nå ikke reise tilbake til sine hjemkommuner.

Thor-Erling Engemyr ser noe annerledes på dette.

– Har du reist til Oslo i et nødvendig ærend, da kan du komme tilbake til Birkenes med god samvittighet.

Tirsdag i sist uke fikk innbyggere i Birkenes i aldersgruppa 85 år oppover ei tekstmelding fra kommunehelsetjenesten, med opplysninger om hvordan den enkelte kunne bestille tidspunkt for vaksinering.

Kommunen har naturlig nok ikke klart å nå alle i denne aldersgruppa ved bruk av tekstmelding. Birkenesavisa er blitt kontakta, og vet at dette er tilfelle. Vedkommende tilhører i tillegg risikogruppa, og hadde mandag denne uka ennå ikke mottatt tekstmelding eller informasjon på annen måte om vaksinering.

Vaksinasjonskoordinator i Birkenes kommune, Monica Flaa Birkeland, opplyser i dag at de som ikke er nådd eller ikke har gitt tilbakemelding, vil bli kontakta mandag eller tirsdag denne uka.

Både kommuneoverlegen og vaksinasjonskoordinatoren opplyser videre at vaksinasjon på Idrettshuset på Birkeland vil starte allerede torsdag denne uka – 28. januar.

Sist uke uttalte kommuneoverlegen følgende til Birkenesavisa.

– Først når vi er der at vi får leveranser på 70-100 doser i uka, så vil vi ta i bruk Idrettshuset til vaksinering. Jeg gjetter på ultimo februar.

Birkenes kommune får ennå ikke dette ukentlige antallet doser levert. Men ifølge kommuneoverlege Engemyr de vil nå «prøve ut» å vaksinere på Idrettshuset. Vaksinasjonskoordinator Flaa Birkeland opplyser at det hele tiden har vært planen å vaksinere på Idrettshuset fra uke 3, men at dette nå ble forskjøvet til uke 4.

Denne uka vil noen av de som tidlig ble vaksinert med dose 1, få si dose 2.

Det er nå ingen registrerte smitta med covid-19 i Birkenes.