Forbrukerøkonom: Ta grep nå!

TA GREP: Silje Sandmæl er forbrukerøkonom i DNB og økonomisk rådgiver i programmet Luksusfellen på TV3. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Mange arbeidstakere vil få det tøft hvis koronakrisen varer lenge, advarer forbrukerøkonom Silje Sandmæl. De nye tiltakene berger inntekten for en måned.

Titusenvis av arbeidstakere mottar i disse dager permitteringsvarsel på grunn av følgene av koronasmitten. Alle permitterte som tjener opptil 600.000 kroner (6G), vil være sikret full lønn i minst 20 dager av permitteringsperioden med krisepakken partiene på Stortinget ble enige om mandag.

Foreldre får også doblet antall «hjemme med sykt barn»-dager. Nå er hver forelder sikret minst 20 dager med lønn. Det skal hjelpe dem som må være hjemme med barna fordi barnehagene og skolene er stengt.

Med de to grepene kan mange arbeidstakere i Norge senke skuldrene litt.

Kraftig inntektskutt

Men permitterte er bare sikret full lønn i en måned. Deretter vil mange miste en stor del av inntekten. Ifølge avtalen på Stortinget får alle som tjener mellom 300.000 og 600.000 kroner, bare 62,4 prosent av lønna i dagpenger, mens de som tjener mindre enn dette, beholder 80 prosent av inntekten.

– Om dette vedvarer og man ikke kommer tilbake i full jobb, vil mange få en inntektsreduksjon som kan gå hardt ut over økonomien, sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB.

– Jo høyere inntekt du har, jo høyere inntektsfall vil man kunne oppleve, tilføyer hun.

Sandmæl har derfor et klart råd til alle som nå blir permittert: Skaff oversikt over økonomien allerede nå. Sett opp et budsjett. De som etter hvert opplever at de ikke får det til å gå rundt, bør begynne å kutte, først i unødvendige utgifter.

– Si opp abonnement og strømmetjenester, råder Sandmæl.

Neste på lista er å be om betalingsutsettelse på studielånet.

– Du kan utsette 36 regninger til sammen. Det gjør man enkelt på nettsiden til Lånekassen, sier forbrukerøkonomen, som også er kjent fra TV 3-programmene «Luksusfellen» og «I lomma på Silje».

Be om avdragsfrihet

Deretter kan man spørre banken om avdragsfrihet på lånet. Da kan du slippe å betale avdrag en periode og bare betale renter og omkostninger på lånet.

Ifølge Sandmæl er bankene innstilt på å strekke seg for å hjelpe folk nå fordi det er unntakstilstand.

– Det er viktig å holde de økonomiske hjulene i gang, og bankene er et av midlene til å få ting til å gå rundt, både for privatpersoner og bedrifter, påpeker hun.

Håndsrekning til frilansere

Selvstendig næringsdrivende og frilansere har ikke samme rettigheter som ansatte. Mange jobber dessuten i bransjer som har fått beskjed om å stenge for å hindre at smitten sprer seg. Det rammer alt fra frisører til kulturarbeidere.

Politikerne er enige om en ny, midlertidig ordning som skal sikre en inntekt også for disse. De som mister inntektsgrunnlaget på grunn av koronapandemien, sikres 80 prosent av gjennomsnittsinntekten fra de siste tre årene. Taket er 6G, altså 600.000 kroner. Men ordningen inntrer først etter 17 dager. Dermed taper frilansere og selvstendig næringsdrivende nesten en måneds inntekt.

Selvstendig næringsdrivende kan få sykepenger fra og med dag tre. De som må være hjemme med barn, skal få omsorgspenger som andre arbeidstakere, men først fra og med den fjerde dagen.

Lærlinger, lavtlønte og AAP

De som mister lærlingplassen sin, skal få beholde en inntekt på samme nivå som lærlinglønna, ifølge enigheten på Stortinget.

Dessuten senkes inntektsgrensen for å ha rett til dagpenger fra snaut 150.000 kroner til 75.000 kroner.

Den såkalte aktivitetsplikten for mottakere av sosialhjelp blir droppet inntil videre, og tidsavgrensede trygdeytelser, slik som arbeidsavklaringspenger, forlenges.

Endringene i alle ytelsene og ordningene trer i kraft umiddelbart, slås det fast, men det tilføyes et «utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning».