Vi satser på Engesland!

ILLUSTRASJON: SNØHETTA

Tipp, topp med satsing på Engesland.

Denne vinteren og våren har vi i vår familie fundert på hvor vi skal satse, enten hjem til en av våres respektive foreldre, eller bli på Birkeland. Jobb hadde vi på Birkeland, nærhet til barnas besteforeldre hadde vi i de andre alternativene langt herifra.

Andre jobber lot vente på seg, så vi utforsket Birkeland-alternativet. Det var da et småbruk på Engesland dukket opp som alternativ. Småbruket så pent og idyllisk ut det, men hva med Engesland?

Vi kjente ingen som bodde der. Det nærmeste forholdet vi hadde til bygda var å kjøre gjennom på vei til Evje. Hvordan var det med aktivitetstilbud? Fantes det butikker? Hva med skole? Er det nok ettervekst til at skolen består? Politisk vilje til å opprettholde Engesland som ei bygd? Avstand til arbeidsplasser? Og hvordan var folket der? Ville det være lett for oss utenfra å bli en del av bygda?

For å gjøre en lang historie kort: Vi merket at argumentene mot handlet om frykten for at sentralisering skulle ta knekken på bygda. Både i forhold til tilflytting vs. fraflytting, skolesatsing vs. skolenedprioritering, kommunepolitisk desentralisering vs. sentralisering. Jeg tror Birkeland, og dermed Birkenes, er tjent med styrkede distriktssentre, og derav svekket av svekkede distriktssentre. Vi tok derfor avgjørelsen om å satse på Engesland, for Engesland var topp. Vi som familie ville i hvert fall sørge for en økt pott i tilflytting, økt pott for skolesatsing, og økt favør for desentralisering i kommunestatistikk.

Det hadde vært gøy om kommunen også satset på Engesland og Herefoss. Jeg leser at E.On er åpen for å etablere sitt innovasjonshus på Engesland, men vil lytte til kommunens råd. (Selvfølgelig under forutsetning at det bygges vindmøller. Her har jeg fremdeles et svakt håp om at det ikke skjer). Dette må jo være en gavepakke til kommunen for å aktivt styrke distriktene! Våg også å desentralisere fordelene med vindmølleparken, på samme måten som ulempene desentraliseres.

Og for all del, skulle andre privatpersoner eller bedrifter satse på Engesland og Herefoss: Tipp topp!

Eiliv Sørhus