Trolig ikke veldig smittsom

SYKDOM: Forsker Hannah Joan Jørgensen og beredskaps og sikkerhetsdirektør Jorun Jarp under en pressekonferanse hos Veterinærinstituttet, hvor de orienterte om arbeidet med sykdommen som har rammet mange hunder den siste tiden. Foto: Anne Marjatta Gøystdal / NTB scanpix

Veterinærinstituttet og Mattilsynet mener at mye tyder på at den alvorlige hundesykdommen ikke er veldig smittsom mellom hunder.

Minst 26 hunder over hele landet har dødd etter å ha hatt blodig diaré den siste tiden. Enda flere har fått symptomene.

I en statusoppdatering onsdag ettermiddag skriver Mattilsynet og Veterinærinstituttet at de fremdeles ikke vet hva som er årsaken til sykdomstilfellene. De opplyser imidlertid at i de fleste tilfellene der det bor flere hunder i samme dyrehold, er det bare én hund som har blitt syk.

– Dette kan tyde på at en eventuell sykdom ikke er veldig smittsom mellom hunder, heter det i statusoppdateringen.

Siden onsdag er det meldt om åtte nye tilfeller, hvor av en av hundene er døde. Ingen av de nye sykdomstilfellene er på Sørlandet.

Nye obduksjoner

Veterinærinstituttet har funnet bakteriene Providencia alcalifaciens og Clostridium perfringens hos et flertall av de obduserte hundene og hos flere syke hunder, men kan ikke si om det er årsaken til sykdomssymptomene hos hundene.

– Funnet av bakteriene begrenser ikke Mattilsynets brede innsats for å utelukke flest mulig potensielle årsaker mens arbeidet går framover, sier seniorrådgiver og veterinær Ole-Herman Tronerud i seksjon dyrehelse i Mattilsynet.

Veterinærinstituttet jobber blant annet med å undersøke bakteriene fra de positive prøvene for å se om det er mulig å påvise nært slektskap mellom dem. Dette kan si noe om hundesykdommen kommer av et utbrudd, flere utbrudd, eller er en serie av enkelttilfeller.

46 av 60 friske

Det mulige utbruddet ble offentlig kjent onsdag 4. september, men de første enkelttilfellene kom rundt to uker tidligere. Onsdag har det ikke blitt obdusert nye hunder, men det vil bli obdusert nye hunder fram mot helgen, opplyser instituttet.

På nåværende tidspunkt er det kommet inn rundt 60 svar på Mattilsynets og Veterinærinstituttets spørreundersøkelse til veterinærer ved tilfeller av akutt blodig diaré på hund. Svarene har ikke gitt et klart spor å følge videre, men har klargjort at 46 av de 60 hundene har blitt friske.

Det er meldt om sykdomstilfeller i Nordland, Oslo, Vestfold, Aust-Agder, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Buskerud, Hedmark, Rogaland, Østfold, Sogn og Fjordane, Telemark og Akershus.

I en statusrapport tirsdag slo Veterinærinstituttet fast at det kan utelukkes at hundedøden skyldes algeforgiftning. Det er heller ikke noe som tyder på flåttbårne sykdommer, miltbrann eller harepest. Det er heller ikke funnet sammenheng mellom hundesykdommen og E. coli på mennesker.