Senterpartiet og næring

Vi vil styrke samarbeidet mellom kommune og næringsliv.

Mange tenker nok på landbruk når de hører Senterpartiet, ikke så rart siden det en gang het Bondepartiet. Men det begynner å bli lenge siden Senterpartiet var ett parti kun for bønder. Noe vår liste til kommunestyrevalget 2019 i Birkenes er et godt bevis på.

Våre fire øverste kandidater er alle under 40 år og har en meget variert bakgrunn i form av utdanning og arbeidserfaring både i privat og offentlig sektor bak seg. Felles for oss alle er at vi er småbarnsforeldre, engasjerte i lokalsamfunnet og virkelig ønsker at Birkenes skal være en levende kommune.

Skal vi klare dette er vi avhengige av et velfungerende og attraktivt næringsliv i kommunen. Dette sikrer lokale arbeidsplasser og aktivitet i bygda, slik at vi ikke bare blir en søvnig forstad til Kristiansand.

Mange nevner tilgjengelige næringsarealer som en viktig forutsetning. Det er vi enige i, og det er det absolutt minste kommunen kan stille opp med overfor næringslivet. Det bør være en selvfølge at det til enhver tid alltid finnes tilgjengelige næringsarealer rundt kommunens tre sentra. Vi ønsker å styrke samarbeidet mellom næringslivet og kommunen i den kommende kommunestyre perioden.

Har noen en god ide eller ser noen en muligheter, uansett om det er vel etablerte Birkenes bedrifter eller noen helt på utsiden, så skal vi ta det seriøst og støtte det så langt vi kan.

Vi skal heie på næringslivet i Birkenes!

Så er det jo også dessverre slik at en del prosjekter i kommunens regi de siste årene har endt med store overskridelser og uenigheter i etterkant. Samtidig hører vi om at det lokale næringslivet opplever kommunens anbudsprosesser og byggeledelse som rotete og uheldig i flere tilfeller. Senterpartiet ønsker å ta tak i denne utviklingen, derfor ønsker vi bedre innsikt for de folkevalgte i kommunens prosjekter.

Formannskapet er i dag byggekomite, og har vært det i 2-3 år. Men vi vil ha bedre innsikt i referater fra byggemøter, avviksskjemaer og bestillinger av tilleggsarbeider enn det vi har oppnådd til nå. Vi ønsker derfor også at det i større prosjekter opprettes byggekomite hvor også folkevalgte med kunnskap innen området kan delta, helt fra anbudsrunden og til prosjektets slutt.

Vi kan ikke fortsette slik som nå, hvor alle store prosjekter blir opptil flere millioner dyrere enn budsjettert. Da vil vi aldri klare å få redusert eiendomsskatten.

Ønsker du å få inn en gjeng med mye kunnskap og godt pågangsmot, stem Senterpartiet 9. september.

Gyro Heia

Ordførerkandidat

Bjørn-Tore Hovland

3. kandidat

Anders Snøløs Topland

2. kandidat

Silje Bjørnarå Drangsholt

4.kandidat