Reagerer på BMI-krav

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Den statsautoriserte malen for det perfekte barn.

Flere foreldre fikk vist brev fra helsesøster om at barna deres ikke var innenfor den statsautoriserte malen for høyde og vekt, ofte kalla BMI, en forkorting av det engelsk/amerikanske uttrykket «Body Mass Index».

Spørsmålet er hvor snever toleransegrensa for avvik fra «Normalen» skal være?  Ett barn som gjerne sykler flere mil for å besøke gode venner ser jeg lite grunn til å bekymre seg over. Ett barn som deltar i organisert aktivitet i regi av et idrettslag er jeg lite bekymra for. Ett barn som leker, ler og har gode venner som finner på ting ut i stedet for å sitte inne har jeg svært lite grunn til å være bekymret for.  Fra tidenes morgen har vi hatt både smørbukker, telefonstolper, sukkerklumper, skjeletter, kakemonser og lange reker blant både barn og voksne.

En trio med damer styrte landet vårt til en guttunge fra Evje også blandet seg inn. Det er tvilsom at den trioen med damer hadde passert helsesøsters krav til BMI. Like fult, grensa for å sette i gang tiltak mot ett barn er så snever at ett sunt, aktivt barn ikke kommer gjennom nåløyet. Mens de som bestemmer fritar seg selv fra de samme kravene. Er det ett slik samfunn vi ønsker oss her på Birkeland?

Det ser ut til at helsesøster totalt har glemt det finnes ett begrep som kalles «valpefett». Jeg har sett det på andre barn, og tror også det minste barnet mitt kommer til å vokse av seg mye av dette. BMI er totalt uegnet til å si noe om overvekt. Ett menneske som trener mye styrke og vekter ender også opp med en BMI som er «farlig» høy og, om man bruker BMI som rettesnor.

Det som virkelig bekymrer meg, er reaksjonen som kan komme når ett barn som kanskje har blitt mobbet for overvekt får ett slikt brev. Hvor mange barn utvikler spiseforstyrrelser i ungdomsårene, og hva er den utløsende faktoren? Andre barns stadige påminnelser om at du er tjukk vil over lang tid virke inn. De andre barna bruker uttrykk som «feit» selv på barn som for voksne, fornuftige mennesker framstår helt normale. Når så det kommer brev fra helsesøster som bekrefter, beviser, at vedkommende er «feit og tjukk» er ikke veien lang til å ta en tur på badet, stikke fingeren i halsen og få opp siste måltidet. Det er i så fall begynnelsen på ett helvete som kommer til å totalt ødelegge både barnet og familien. Helsesøster, barnevern, PP-tjenesten sikres derimot arbeid i lang tid fremover.

PS: Leserbrevet er ikke signert, men Birkenesavisa kjenner forfatterens identitet. Innlegget er forkortet før nettpublisering.