Birkenesavisa beklager

REDAKTØR: Geir Willy Haugen er ansvarlig redaktør i Birkenesavisa.

Redaktøren beklager leserinnlegg om BMI.

Forrige uke trykka Birkenesavisa et anonymt leserinnlegg om overvekt blant barn. Leserinnlegget var anonymisert av hensyn til innsenderes barn. Dette barnet er blant flere hvor de foresatte har fått brev fra skoleverket om at forholdet mellom høyde og vekt, såkalt BMI-verdi, ikke er innenfor de gitte rammer.

Birkenesavisa mener leserinnlegget reiser en legitim debatt om både veiing av skolebarn, og bruken av BMI (Body Mass Index) som redskap for å avdekke overvekt eller helseproblemer. Dette er en debatt som bør kunne løftes uten at enkelte barn identifiseres som følge av foresattes ytringer i det offentlige rom, og vi står derfor inne for anonymiseringa av leserinnlegget.

Dessverre inneholder også leserinnlegget et par høyst usaklige sleivspark rettet mot mennesker som innehar spesifikke verv og stillinger i Birkenes. Disse sleivsparkene tilfører ikke leserinnlegget noen som helst verdi, og Birkenesavisa burde ha bedt forfatteren omformulere seg. Birkenesavisa ønsker ikke at debatter i avisas spalter skal føres på dette nivået, uavhengig om leserinnlegg er signert eller anonymisert.

Redaktøren har på vegne av Birkenesavisa beklaga overfor de involverte.