Over 100 rammet

UNDERSØKELSER: Bjarne Bergsjø forsker og leder ved bakteriologi laboratoriet ved Veterinærinstituttet. Han analyserte prøver fra hunder som man mistenker er rammet av den fortsatt ukjente sykdommen, som har ført til at flere hunder har død de siste dagene. Minst 25 hunder er registrert døde i Norge etter å ha hatt blodig diaré den siste tiden. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Mattilsynets kartlegging av den dødelige hundesykdommen viser at minst 102 hunder har hatt blodig diaré så langt.

De registrerte sykdomstilfellene har varierende alvorlighetsgrad, skriver Mattilsynet i en statusoppdatering fredag ettermiddag. Det er fortsatt uvisst hva smittekilden er.

– Vi leter fortsatt bredt etter mulige årsaker. Vi opprettholder våre råd til hundeeiere om å begrense nærkontakten mellom hunder og å holde hunder i bånd, slik at man har kontroll på dem, sier Ole-Herman Tronerud, seniorrådgiver og veterinær i seksjon dyrehelse i Mattilsynet.

– Hunder som viser sykdomstegn, bør som vanlig tas med til veterinær så raskt som mulig, sier han.

Et tjuetall døde hunder

Den dødelige hundesykdommen begynte å spre seg i slutten av august. Det er påvist sykdomstilfeller over hele landet. Så langt har et tjuetall av de syke hundene mistet livet etter å ha blitt rammet av blodig diaré.

Veterinærinstituttet har obdusert 14 av de døde hundene. Samtlige av disse viser samme tegn på blodig tarmbetennelse. Veterinærinstituttet har også påvist bakterien Providencia alcalifaciens hos ni av de døde hundene samt hos én hund som fortsatt lever.

Veterinærinstituttet gjør nå grundige analyser av bakteriefunnene, i samarbeid med Veterinærhøyskolen. Nye prøvesvar ventes de nærmeste dagene.

Ukjent smittekilde

Ekspertene kan likevel ikke fastslå at det er Providencia alcalifaciens som er årsak til sykdommen. De har heller ikke fått klarhet i hva smittekilden er.

Så langt er det ikke avdekket fellestrekk mellom tilfeller av syke hunder med hensyn til alder, rase, fôring, kontakt med andre hunder, turområder og lignende.

Et omfattende arbeid er satt i gang for å systematisere data om de syke hundene og finne eventuelle fellestrekk eller forbindelser mellom dem.

Spørreskjemaer er sendt ut til rundt 2.000 veterinærer i håp om å få inn flere opplysninger.

Ikke veldig smittsomt

Så langt har det i de fleste tilfeller vært slik at der flere hunder bor i samme dyrehold, er bare én hund blitt syk. Dette kan ifølge Mattilsynet tyde på at det ikke er snakk om en sykdom som er veldig smittsom mellom hunder.

Mattilsynet og Veterinærinstituttet har i tillegg vært i stand til å utelukke en rekke spor:

  • Parvovirus er et kjent virus som kan gi blodig diaré hos hunder. Men de fleste norske hunder er vaksinert mot dette, og det er ikke påvist parvovirus i noen av hundene som er blitt testet. Dermed utelukkes dette som forklaring.
  • Veterinærinstituttet utelukker nå også kjente parasitter som Giardia og Cryptosporidium.
  • Fra før er miltbrann, harepest, Campylobacter, Salmonella, algeforgiftning og flåttbårne sykdommer blitt utelukket. Det er også utelukket at de kan være snakk om forgiftning med rottegift eller lignende.

Mattilsynet og Veterinærinstituttet varsler at de ikke vil komme nye oppdateringer om sykdommen før neste uke.