Ingen alternativer

Politikerne har fått en aldri så liten budsjettsmell på bordet.

BIRKENESAVISA MENER: De planlagte avlastningsboligene på Stoppedalsmyra blir betraktelig dyrere enn forventa. I utgangspunktet skulle de koste 19,3 millioner kroner, men nå viser anbudskonkurransen at prisen blir 27,2 millioner kroner. Det er dårlige nyheter for en kommune som har vært gjennom år med sparekniven aktivt i bruk.

Det var høsten 2017 politikerne først ble kjent med saken som på mange måter har blitt en liten hodepine. Da ble det klart at Birkenes måtte etablere eget avlastningstilbud, etter å ha kjøpt en tjeneste av Lillesand i mange år. Økte behov i Lillesand førte til at kystkommunen trengte plassene sine selv, og også Birkenes opplevde et økt behov for avlastningsplasser.

Kommunen har plikt til å tilby avlastningsplasser, og tildelingen av slike plasser skjer etter vedtak i kommunen. Boligene som nå planlegges bygget, skal gi familier med barn med funksjonshemming avlastning når hverdagen blir for krevende. De skal være et hjem utenfor hjemmet, beskriver Brit Pigao i Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU).

Forbundet har etterhvert vært tett involvert i arbeidet med de nye avlastningsboligene, og de har ikke nølt med å kritisere kommunen. NFU har tidligere kritisert kommunen for å blande brukergrupper på Digerhaug, de har kritisert bruken av midlertidige avlastningsboliger i sykehjemsbygget, og de har fått gjennomslag for hvilken del av Stoppedalsmyra som skal brukes til de nye avlastningsboligene.

Nå sier NFU at det haster med å få bygget disse boligene, og omtaler det som en krise dersom politikerne ikke realiserer prosjektet. Det er vanskelig å være uenig, for det fremstår ikke som om politikerne har noen alternativer i det hele tatt. Under formannskapets orientering onsdag ble det klart at kommunen ikke lengre har ledige avlastningsplasser. Bare siden saken ble diskutert politisk sist, har det dukket opp nye behov. Det understreker poenget om at saken må få en snarlig løsning.

Løsninga er i våre øyne at politikerne bevilger 8,9 millioner kroner ekstra, slik at prosjektet kan settes i gang. På en måte må politikerne med dette svelge en kamel, men på en annen måte må de bare tegne opp kartet på nytt, når det viser seg at terrenget ikke var slik de trodde. I våre øyne er det lite prestisje i saken, for regnefeilen skyldes forhold utenfor kommunehuset. Avlastningsboligene koster det de koster, og her er det bare å punge ut.

Samtidig må det tas grep for å sikre at noe slikt ikke skjer igjen. Det er vanskelig å lage et kommunebudsjett, og det blir enda vanskeligere når man arbeider med usikre tall. Politikerne må kunne forvente at budsjettrammene som foreslås er korrekte. Her mener vi kommunens administrasjon har et selvstendig ansvar for å kvalitetssikre tallene som hentes inn.

Når avlastningsboligene bygges dobles kommunens kapasitet på avlastningsplasser, forteller administrasjonen til politikerne. Det stemmer vel kun dersom kommunen opprettholder plassene på Digerhaug og Birkenes helse- og omsorgssenter. De sistnevnte er tidligere omtalt som midlertidige, og de førstnevnte plassene er konfliktfylte, ifølge NFU. Med det i tankene er det bare å starte arbeidet med å utarbeide en god, varig løsning for framtida. For Stoppedalsmyra er åpenbart ikke siste stopp på denne reisen.