Høyre og godtgjørelser

HØYRE: Deler av Høyres gruppe under kommunestyremøtet i desember. Fra venstre Ragnhild Aasen (H), Arild Windsland (H), Jon Inge Holm (H), varaordfører Anders Christiansen (Ap) og Karl Sollie (Frp).

En presisering fra Høyre om politikernes godtgjørelser.

Vi har lest uttalelsene til Bjørn Tore Hovland (Sp) – referert i Birkenesavisa og Lillesandsposten – i saken om økte godtgjørelser til politikerne.

Vi kjenner oss ikke helt igjen når Hovland sier at Høyre ikke protesterte på økte godtgjørelser i forhandlingene. Etter vår oppfatning ble samarbeid med Høyre droppet før vi kom frem til noen form for reelle forhandlinger.

Vårt første møte med Sp ved Hovland og Topland var på kvelden 10. september. Vi snakket da om hvilke prioriteringer som var viktige for hvert parti å ha med i en samarbeidsavtale. Dette skulle så diskuteres i respektive grupper. Sp var i dette møtet tydelige på at ordførerlønna måtte økes. Vårt signal var at dersom Sp valgte Høyre som samarbeidspartner, kunne vi være villig til å diskutere dette.

Det var ingen reelle forhandlinger om ordførerlønn og andre godtgjørelser i dette møtet.

Neste morgen ble vi kontaktet av Sp v/Hovland. Han meddelte da at de kom til å snakke mer med Ap enn først antatt. Samme kveld hadde Høyre gruppemøte og diskuterte aktuelle prioriteringer i en samarbeidsplattform med Sp. Senere på kvelden, etter vårt gruppemøte, snakket vi igjen med Sp. Nå var også begge ordførerkandidatene og vår nye kommunestyregruppe med.

Vår magefølelse var at Sp på dette tidspunkt hadde bestemt seg for Ap som hovedsamarbeidspartner. Godtgjørelser var ikke tema i dette møte.

Om vi drar litt historie, så ble ordførergodtgjørelsen senket både for perioden 2011-15 og videre ned for perioden 2015-19. Begge ganger etter forslag fra Høyre. Høyre er av den oppfatning at politikergodtgjørelsene i Birkenes bør være beskjedne. Når Høyre stemte mot økning av politikergodtgjørelsene i kommunestyret er det i tråd med Høyres grunnholdning lokalt. Høyre aksepterer at flertallet i denne perioden har et annet syn på dette, og vi ønsker nå å legge denne saken død.

Avslutningsvis må vi få si at Høyre vil være et konstruktivt opposisjonsparti i den perioden som ligger foran oss. Vi ser muligheter for et bredt samarbeid om gode løsninger på flere områder, til beste for bygda.

Tidligere USA president Obama skal ha uttalt at verden ville gjort større fremskritt og vært fredeligere om flere politiske ledere hadde vært kvinner. Høyre har stor tro på at bygdas første kvinnelige ordfører vil gjøre en god jobb og være en god ambassadør for Birkenes.

Johan Olav Brakestad

Leder Birkenes Høyre

Gunnar Høygilt

Forhandlingsleder Høyre