Sitter ikke og strikker

Foto: Oday Bin Khadra

Lyttet, og lot strikketøy være nettopp det.

Under motivasjonskonferanse på Møglestu videregående skole var det en interessert forsamling som noterte ivrig. Her var det ingen som fant fram strikketøyet under foredraget.

Ny rektor ved Birkenes læringssenter, May Olaug Horverak, inviterte lærerne fra Birkenes med på å lære om en motivasjonsmetode hun og lektor Gerd Martina Langeland har utviklet ved Møglestu videregående skole.

SAMM-metoden (Systematisk arbeid med motivasjon) handler om at elevene skal sette egne mål, finne egen motivasjon og finne løsninger på hindringene sine. Ingen kjenner deg som deg selv, det er vi elever som må finne ut hva vi vil og hva vi trenger jobbe med.

Det var over 70 mennesker, med en spennende og variert forsamling. Det var lærere fra alle trinn og skoler i Birkenes der, og det var representanter fra både NAV og HBS (Helsefremmende barnehager og skoler) som Birkenes er med i.

FOREDRAG: Gerd Martina Langeland. Foto: Oday Bin Khadra

Det kom også interesserte fra organisasjoner som driver med veiledning i forhold til integrasjon og gründervirksomhet. Vi hørte på konferansen at de har jobbet med metoden i hele høst på Birkenes læringssenter, noe som kan være grunnen til at metoden ble lagt merke til mange steder.

– Når jeg begynte på skolen så var mitt mål å bare ta norsk fordi jeg må ta det, men etter prosjektet, så tenkte jeg at jeg ville lære norsk fordi det er viktig for livet i Norge, og for å få jobb, sier Oday Bin Khadra, og legger til:

–  Når jeg begynte å studere norsk etter prosjektet, så jeg på faget annerledes. Norskfaget ble lettere, og jeg fikk mer motivasjon på at jeg måtte bli bedre i norsk dersom jeg skulle få en bedre jobb. Jeg gikk opp tre karakterer i muntlig norsk som følge av dette. Læreren sa til meg at du må skjønne at det er ikke jeg som har pushet deg, men du som har jobbet for å klare det.

 

Oday Bin Khadra

Knut Erik Vikan

2MK/STC, Møglestu VGS