Navnet er Myrane

FERDIG: Myrane trafikkareal, som skal betjene trafikken til og fra skolene på Valstrand, er ferdig.

Politikerne har vedtatt navn på det nye trafikkarealet.

I lang tid har kommunens nye trafikkareal på Myrane blitt omtalt som Myrane trafikkareal. Nå har kommunestyret vedtatt et offisielt navn, og det blir ingen brå endring for kommunens innbyggere.

Mot åtte stemmer blir navnet rett og slett Myrane. De åtte som stemte mot, støtter et forslag fremmet av Senterpartiets Alfred Kylland.

– Navnet Myrane dekker hele området der nede, og ikke bare det arealet som er trafikkanlegg. Rett ved siden av het det en gang Holta, og nå Speiderveien, så navn endres over tid. Jeg kommer med et nytt forslag, sier Kylland, og avslører:

– Vi har tatt dyrka areal og brukt det til trafikkareal. En gang bodde det en mann med navn Gunnleif der, og for å minnes at det en gang var dyrka areal, forslår jeg Gunnleifs jorde.