Drodlet om grensene

Det er stemning for folkeavstemning blant politikerne, og flere skulle gjerne sett Grimstad, Lillesand og Birkenes bli utredet som et alternativ til en K5-kommune.

– Det bør være folkemøter både på Birkeland, Herefoss og Vegusdal. Og de bør være i april, før folk trekker for mye ut til hage og utearbeid, sier Petter Ross (KrF).

Han taler som leder av den ene uformelle arbeidsgruppa som på sist kommunestyremøte skulle se på intensjonsavtalen for kommunesammenslåing. Alle politikerne ble delt inn i tverrpolitiske arbeidsgrupper.

– Hvis vi skal ha en folkeavstemming er jo dette en av de viktigste tingene man kan en folkeavstemming om. Den bør i så fall være i mai måned, sier Ross.

Vil be folket om råd

Stort sett alle arbeidsgruppene er positivt innstilt til folkeavstemning.

– I vår gruppe er det ganske god stemning for en folkeavstemning. Ingen er negative til det, men vi ser vi det må skje i en kombinasjon med andre ting. Som for eksempel folkemøter, sier Linda Hye (Ap).

Alle gruppene vil involvere innbyggerne på en eller annen måte.

– Vi har diskutert så fillene har føket, og vi er skrekkelig uenige. To vil ha folkeavstemning og folkemøter og alt. En ville bare ha telefonintervju, sier Alfred Skaar Kylland (Sp).

Lufter flere alternativ

Politikerne fikk også i oppdrag å finne alternativet til K5. Og Grimstad, Lillesand og Birkenes ble spilt inn som et forslag av flere grupper.

– Ja, det kunne vært aktuelt dersom Grimstad hadde vært interessert, sier Ross, som medgir at gruppa ikke er helt samstemt på dette punktet.

Flere grupper løftet fram det alternativet, mens noen ville sende Herefoss til Froland og Vegusdal til Iveland.

– Et tredje alternativ kan være Froland, Birkenes og Grimstad, sier Kylland.

Skeptisk til bydeler

Også lokaldemokratiet ligger åpenbart politikerne nært hjertet.

– Vi er usikre på disse bydels og kommunedelsutvalgene. Og vi vil utfordre forhandlingsutvalget vårt til å tørre å gå i en fullskala formannskapsmodell. Da kan man se på hvilke fordeler det gir, sammenlignet med en bydelsmodell. For hvilke fordeler gir bydeler oss, spør Hye.

Flere grupper er skeptiske til den skisserte bydelsløsninga.

– Vi kom ingen vei når det gjelder bydelsvalg. Gruppa vår er et eneste stort spørsmålstegn, så dette må det arbeides mer med. Det viktige for oss er at Birkenes beholder de tre bygdesentra, sier Ole Morten Vegusdal (V).

Ross konkluderer slik:

– Vi er redd jo større kommunen blir, dess mindre blir interessen for å delta i demokratiet. Avtalen bør legge opp til at man skal arbeide for at det ikke skjer.