Lanserer beredskapspakke

BEREDSKAP: Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara, byrådsleder Raymond Johansen og DSB-direktør Cecilie Daae presenterer kampanjen "Du er en del av Norges beredskap". Raymond Johansen tester en hodelykt som alle må ha i hjemmet, sammen med bl.a ved, teppe, vann, primus, førstehjelpsutstyr og hermetisk mat. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Knekkebrød, vann, gassgrill, mobillader og dab-radio. Dette er noe av innholdet i beredskapspakken DSB vil du skal ha klar om en katastrofe inntreffer.

For å gjøre befolkningen bedre rustet hvis en krise oppstår, lanserer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) en kampanje for å gi økt kunnskap. Direktoratet presenterte kampanjen «Du er en del av Norges beredskap» sammen med Oslo kommune fredag.

Kampanjen har som mål å gi økt bevissthet og kunnskap om egenberedskap, og hvordan befolkningen best mulig kan forberede seg dersom det skulle skje noe med kritiske samfunnsfunksjoner – som strøm, mobilnett, internett, transport, vann og avløp.

Beredskapslager

En sentral del i forberedelsen er et eget beredskapslager. DSB gir på sin hjemmeside et eksempel på hva man kan ha i hus for å klare seg selv i tre døgn.

I tillegg til mat og drikke, varme- og lyskilder, er det tatt med mobillader til bilen og dab-radio. Siste punkt i beredskapspakken er en påminnelse om alvoret bak – jodtabletter til bruk ved atomhendelser.

– Selv om vi lever i et trygt og stabilt samfunn, er risiko- og trusselbildet i Norge sammensatt og i endring. Klimaendringer, ekstremvær, en endret sikkerhetspolitisk situasjon, terror og teknologi er eksempler på det, sier DSB-direktør Cecilie Daae.

Lite forberedt

Hva gjør du når strømmen blir borte i flere dager, mobilnettet slutter og virke eller det ikke er vann i springen, og tilgangen til nødvendige varer er vanskelig?

– Vi ber deg tenke gjennom hva som kan skje der du bor, hvordan du og de rundt deg kan bli rammet, hvordan dere kan håndtere det. Vær forberedt på at du og din familie kan klare dere selv i minst tre dager, sier Daae.

Bedre rustet

I en undersøkelse gjort av DSB kommer det fram at landets innbyggere i liten grad vet hva de skal gjøre, og er lite forberedt på en krise der grunnleggende behov som varme, mat, drikke og hygiene ikke nødvendigvis kan bli dekket.

Gjennom å opplyse befolkningen om hvilke forholdsregler som bør tas, vil samfunnet sammen stå bedre rustet til å håndtere en krise. Derfor vil kampanjen forsøke å nå alle deler av befolkningen gjennom medier, sosiale medier, podkast og internett.

Siri Marie Seim Sønstelie