Klart for Torgdag

FOLKSOMT: Tordagen har brukt å samle mange folk på Birkeland. ARKIVFOTO

Torgdag på Tobias jorde 2. juni.

NMS – Det norske misjonsselskap – har i mange år hatt Torgdagen i mai/juni som den store misjonsdugnaden. De siste årene har kvinnene i Unges misjon hatt både regien og arbeidet. Det er mye som skal planlegges og forberedes før det braker løs den 2. juni klokka 1100.

Det legges opp til et innholdsrikt program på Tobias Jorde. Barna får leke, Soul Children skal synge og Gunvor Hofseth skal holde andakt.

Det blir sjølsagt skikkelig basar med både loddbøker og «øyeblikks» og som vanlig serveres det mat og drikke av ulikt slag.   Alle skal kunne finne noe som faller i smak. Vi satser på fint vær, –  men skulle det bli regn, så flyttes alt til Bedehuset!

Men hvorfor Torgdag?

Unges Misjon har i flere år samla inn midler til SAT-7. SAT-7 er en TV-kanal som sender kristne programmer til Nord Afrika og Midtøsten.  Over halvparten av befolkningen i Midtøsten og Nord-Afrika har tilgang på satellitt TV og over 500 millioner mennesker kan se programmene. En vet med sikkerhet at 25 millioner ser programmene og antallet stiger hvert år.

Sjøl om bruk av internett og smart telefoner er økende, så kan kommunikasjonen begrenses eller blokkeres av myndighetene.   Nesten 50% av befolkningen er analfabeter og kan ikke lese Bibelen, sjøl om de hadde hatt den. Derfor er satellitt-TV den beste måten å formidle informasjon og oppbyggelige programmer på.

Gjennom SAT-7 gjøres det også en stor innsats med leseundervisning.   Satellitt-TV når også fram til områder som ligger utenfor allfarvei, der analfabetismen ofte er størst.  Særlig viktig er det at kvinner kan nås med disse undervisningsprogrammene.

Siden 1996 har SAT-7 unngått sensur fra styresmakter og regimer og programmene går derfor direkte inn i heimene til millioner av mennesker.   I tillegg til NMS støttes SAT-7 av Normisjon, Norea Mediemisjon, Stefanusstiftelsen, Bibelselskapet og Frikirken.

Velkommen til Torgdag på Tobias Jorde!

 

Andreas Vollan