Kjører ulovlig

Engstelig: Kari Anne Bjørgo følger stadig barna på vei fra Kleivstykket og opp Smalsundlia på vei til skole og barnehage. Hun er engstelig for å slippe sønnene Nicolay (5) og Sebastian Lia Bjørgo alene på skoleveien. Spesielt dersom det er glatt på veien. Det er ikke fortau på veien og med brøytekanter tvinges barna til å gå i veien. Er det da i tillegg glatt må bilene ha ekstra fart for å komme opp.

Foreldre skaper farlige situasjoner for egne skolebarn.

– Den siste tiden har vi opplevd at flere og flere ignorerer trafikkskiltene i Smalsundlia, sier Kari Anne Bjørgo til Birkenesavisa.

Det har vært et problem lenge, men et problem som har tatt seg kraftig opp den senere tid forteller hun. Selv bor hun i Kleivstykket, og følger jevnlig sine to barn til skole og barnehage. Ofte opplever hun at veldig mange bruker veien opp Smalsundlia for å levere barn til skolen. Veien er skiltet med innkjøring forbudt, med unntak av kjøring til eiendommene.

– En ting er helt klart. Alle disse bilene vi ser dag etter dag kjøre opp bakken her, bor ikke i området slår hun fast.

Problemet har økt den siste tiden. Ankomsten til skolen fra andre siden, ved gamle Valstrand er stengt for levering av barn i skoletiden. I dette området har det tidvis vært en viss kontroll fra skolens side for å hindre uønsket elevlevering.

Mange barn

Det har ført til at foreldre prøver alternative leveringsruter. Enten da via Smalsundlia eller at de kjører opp Ospekollen, forklarer hun. Det bor 30 barn i Kleivstykket og mange i tillegg i Smalsundlia. Det gjør at denne veien daglig blir brukt av mange barnehage- og skolebarn, forklarer hun.

– Jeg reagerte ekstra i forrige uke. Det var ikke strødd og meget glatt. Det medførte at bilene måtte ha god fart for å komme seg opp. Jeg teller opp mot 20 biler hver morgen, sier hun, og legger til:

– Noen retter seg etter skiltinga, mens mange tydeligvis gir blanke uansett. Det er klart jeg blir bekymret med tanke på at minstesønnen min som bruker veien er 5 år gammel. Jeg er selvfølgelig engstelig for å sende ham alene på skoleveien neste år.

Birkenesavisa treffer Bjørgo og hennes to sønner Nicolay (5) og Sebastian (8) ved snuplassen øverst i Smalsundlia mandag morgen for å observere, og får ved selvsyn se de mange barna som benytter seg av veien opp Smalsundlia til skole og barnehage. Vi observerte flere biler som stoppet og satt av barna på snuplassen.

– Jeg vet det er tatt tak i på møter på skolen, og det stod også på forrige ukes skoleplan, men likevel opplever vi at mange bruker veien. Ja, til og med lærere blir satt av her. Jeg håper at det å løfte frem saken kan få en slutt på problemet, sier hun.

Forstår bekymringen

Rektor ved Birkeland skole, Kristian Cummings, forteller lokalavisa at han den siste tida har fått henvendelser om elevkjøring både gjennom Smalsundlia og forbi Aanesland fabrikker.

– Jeg har bedt alle lærerne ta det opp i klassen, samt gi beskjed til foreldrene på ukeplanen. Samtidig er dette noe vi stadig tar tak i, og ingen kan si at de ikke er klar over reglene for kjøring til skoleområdet. Likevel opplever vi dessverre at en del foreldre mener de selv kan bestemme hvor de skal kjøre, sier Cummings.

I starten av skoleåret hadde skolen en kampanje hvor foreldre i gule vester tok imot bilene og informerte. Kampanjen varte nok litt kort, og foreldrenes kjørevaner var raskt tilbake til det normale, forteller Cummings.

– Det er klart vi fra skolens side er bekymret for de farlige trafikksituasjonene som kan oppstå, men har selv ikke anledning til å sette opp betongsperrer mot veibanen. Vi har tatt en henvendelse til kommunen for å høre hvilke tiltak de kan gjøre, sier rektoren, og legger til:

– For vår del så ser vi veldig frem til åpninga av Myrane trafikkkareal. Det vil nok gjøre elevlevering mye sikrere og smidigere.

Lover ikke kontroller

Cummings vet også at flere har meldt sin bekymring til lensmannskontoret.

– Blir det kontroller?

– Det er det ikke vi som rår over, men på bakgrunn av henvendelser vi har fått har vi spilt ballen videre til dem hos oss som står for trafikkontroller, sier lensmann Jorunn Hæstad.

Når kontroller finner sted er avhengig av deres prioriteringer. Brudd på denne skiltforskriften kan medføre forelegg på 5.500 kroner.

– Politiet kan jo bøtelegge brudd på trafikkskiltingen, men det er kanskje først og fremst et holdningsarbeid som må til. Paradokset her er jo at det er foreldrene selv som skaper trafikkfarlige situasjoner for de andre barna, påpeker hun.