Helsearbeid i Nepal

NEPAL: Okhaldhunga sykehus drives av United Mission to Nepal. Sykehuset som ligger 8 mil fra Mount Everest er det eneste i et område med over 250.000 mennesker. FOTO: VIA NORMISJON

Nytt misjonsprosjekt i Birkenes menighet.

I høst starter vi opp med et nytt misjonsprosjekt i Birkenes menighet. I år er det Normisjons arbeid i Nepal vi skal støtte: Helsearbeid ved Okhaldhunga sykehus, med spesielt vekt på mor/barn arbeid.

Sykehuset har cirka 1.200 fødsler i året, og har gratis tjenester for barn under 12 kilo. Det finnes også et pasientstøttefond som sikrer fattiges rett og mulighet til behandling. Lang vei til sykehuset gjør at mange gravide kommer tidlig, og får da tilbud om å bo på et mødreventehjem.

Sykehuset er nå jordskjelvsikkert.

Onsdag 19.september, vil du få besøk av konfirmantene, og få en mulighet til å gi ditt bidrag til dette arbeidet. Så ta godt imot de når de kommer på din dør!

 

Gunvor Kopperdal Rislå