Gjeninnfører totalforbud

LOMMEDALEN: Et vanningshelikopter prøver i slutten av mai å slukke deler av skogbrannen i Lommedalen etter den ekstreme hetebølgen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Skogbrannfaren er stigende, og brannvesenet legger ned totalforbud.

– Grunnet svært lite nedbør er skogbrannfaren nå meget stor i Agder. På denne bakgrunn har brannsjefene på Agder besluttet at det nedlegges totalforbud på aktivitet som kan medføre antennelse av skog og annen utmark, skriver Østre Agder Brannvesen i en pressemelding.

Forbudet gjelder all aktivitet i skog og annen utmark, så som; skogsdrift, linjearbeid kraft og tele, skyting på skytebane, rydding og tynning, kantklipping av veinettet, sliping av jernbane-linje, all form for bål og grilling samt annen lignende aktivitet som kan medføre brann.

Krav til aktsomhet

Brannvesenet minner om at det tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er også knyttet en aktsomhetsplikt til arbeid som kan medføre brann.

– I aktsomhetskravet ligger det både en plikt til å vurdere risikoen for brann og ta egnede forholdsregler for å minimere risikoen. I denne vurderingen må man ta hensyn til selve aktiviteten og til brannfaren i omgivelsene. Forholdsreglene skal være slik at risikoen blir liten. Dersom risikoen er for stor, skal aktiveten stoppes, skriver brannvesenet, og konkluderer:

– Med dagens situasjon vil det ikke være aktsomt å gjøre opp ild eller utføre aktivitet som kan medføre brann.

Helikopter i beredskap

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) melder at den varme og tørre perioden i Sør-Norge i mai og begynnelsen av juni har ført til tørkeskadet vegetasjon, som er lett antennelig, selv om det har kommet regn.

– Det regnet som har kommet er ikke nok til å fjerne skogbrannbrannfaren. Nå meldes det tørt og varmt vær i Sør-Norge, og for de områdene som opplevde lite regn er skogbrannfaren igjen høy – enkelte steder svært høy, sier seksjonssjef Hans Kristian Madsen i DSB i en pressemelding.

I helga var seks skogbrannhelikopter i beredskap, tre på Torp, to på kjeller og ett på Værnes.

– DSB vurderer skogbrannsituasjonen løpende og har oppmerksomhet rettet mot å sette ekstra beredskap, dersom det er behov for det. Beslutningen om å sette ekstra beredskap, gjøres på kort varsel og helikoptre flyttes til de områdene i landet som har størst fare for skogbrann, sier Madsen.