Advarer mot svindlere

Brannvesenet advarer mot svindlere som ønsker seg inn i boliger.

En mann har, ifølge ei pressemelding fra Kristiansandsregionen brann og redning (KBR), utgitt seg for å være fra brannvesenet med hensikt om å komme seg inn i boliger. Nå advarer brannvesenet mot å slippe inn personer som kommer uanmeldt på døren.

– Vi har blitt varslet om personer som utgir seg for å være fra oss, og ønsker å kontrollere brannsikkerheten hjemme hos folk, sier leder Hans Arne Madsen for brannforebyggende avdeling i KBR.

Dette er dessverre noe som skjer med jevne mellomrom, påpeker han, og ønsker å gjøre innbyggerne oppmerksomme på at det forekommer.

Fattet mistanke

– I et tilfelle ble en kvinne i Vennesla kontaktet via telefon hvor personen utga seg for å drive med brannsikring for kommunen. Han ville avtale tid for et hjemmebesøk slik at man kunne gå igjennom brannslukningsapparater og lignende, sier Madsen.

Kvinnen fattet mistanke og kontaktet kommunen som kunne bekrefte at det ikke stemte. Men oftest kommer svindlerne uanmeldt på døren uten å ringe først, ifølge pressemeldinga.

Brannvesenet fraråder å slippe inn personer uten uniform og gyldig legitimasjon som vil komme inn i boligen og opplyser at boligkontroller og feiing alltid blir varslet på forhånd, og at ansatte alltid er uniformert og bærer lett synlig ID-kort.

Utfører ikke boligkontroller

I forbindelse med koronaepidemien har KBR midlertidig stoppet arbeidet med boligkontroller og nå kun utfører feiing fra tak for å redusere smitterisikoen.

– Får du uventet besøk fra noen som utgir seg for å være fra brannvesenet eller ønsker å sjekke brannsikkerheten hos deg, ikke slipp vedkommende inn og meld fra til politiet, sier Madsen.

Bålforbudet har starta

Mellom 15. april og 15. september er det ellers et generelt bålforbud i Norge. Da er det ikke lov å tenne opp bål eller grill i nærheten av skog, kystområder og annen utmark. Målet med forbudet er å forhindre skogbrann.

– Det åpnes likevel opp for at man kan tenne bål eller grille der det åpenbart ikke kan føre til brann, sier Madsen.

Han påpeker at vurderingen må gjøres av den som ønsker å tenne opp og at vedkommende har ansvaret, også dersom brann oppstår. De vanligste årsakene til skogbranner er bål som ikke er tilstrekkelig slukket og sprer seg, engangsgriller som blir liggende igjen og bråtebrenning som kommer ut av kontroll.

– Dersom du vurderer det som opplagt at aktiviteten ikke kan starte en brann, og du velger å tenne opp så er du ansvarlig og må sørge for å holde oppsyn med bålet til enhver tid og ha tilstrekkelig med slokkemidler lett tilgjengelig, sier Madsen.