Folksom stiåpning

BARN: Sven Osmund Mollestad Ånensen, Ingeborg Mollestad Ånensen og Elise Sæter Sundtjønn.

Mellom 70 og 80 turgåere ble med på åpningen av den nye turstien langs elva.

Brukerskapt: Den nye turstien går fra Slettane bru og ned til Årdalen. Stien ble behørig åpnet av ordfører Anders Christiansen (Ap) som sagde over bjørkestokken som ble holdt av de to ildsjelene Erik Aamlid og Olav B. Tveite.

Dette stiprosjektet er et samarbeid mellom 13 frivillige pensjonister og kulturkontoret. Stien er på 1,4 km og de frivillige har brukt over 500 timer på prosjektet! Erik Aamlid fortalte litt om hva de har jobbet med. Ordføreren berømmet arbeidet og han gikk selv turen sammen med kona og var meget godt fornøyd.

I Eriksbu ved Årdalen ble alle turgåerne møtt med nydelig kringle og nykokt kaffe på bål. Underveis var det laget natursti og alle barna som gikk fikk en flott premie. Alle koste seg i Eriksbu før ferden gikk videre ned til Birkeland.

 

Wenche Flaa Eieland

Birkenes kommune

ÅPNING: Ordfører Anders Christiansen (Ap) sager stokken som holdes av Erik Aamlid og Olav B. Tveite.

ERIKSBU: Bålkaffe må man ha på tur.

FOLKSOMT: Mange hadde tatt turen for å se den nye stien langs Tovdalselva.