Bytter løypemaskinen

Koster 2,5 millioner og kommunen gir 63.000 kroner.

– Dette er et flott folkehelsetiltak, og arbeidet som gjøres oppe på heia er fantastisk, sier varaordfører Anne Kari Birkeland (KrF) i formannskapet onsdag.

Politikerne bevilger 63.000 kroner til at Øynaheia løypelag kan kjøpe nye løypemaskin som brukes på Øyna- og Toplandsheia. Nåværende løypemaskin ble kjøpt inn i vinteren 2010.

Styret i løypelaget vurderer at det mest lønnsomme er å skifte ut løypemaskinen mens det er mulig å få en fornuftig innbyttepris, og før det påløper uforholdsmessig høye drifts- og reparasjonskostnader.

– Jeg har gitt beskjed til Lillesand og Froland om vi bør betale like mye som dem. Vi hadde et lavere bidrag på grunn av vår Robek-status, men jeg synes ikke det er greit når vi nå er av lista, sier ordfører Anders Christiansen (Ap).

Det kommunale bidraget fordeler seg over tre år. Ny løypemaskin vil koste 2,5 millioner kroner inkludert merverdiavgift, og løypelaget forventer å få 825.000 kroner i innbytte for den gamle.